Grote metamorfose Leuvekolk
Gepubliceerd op: 21-02-2019
Geprint op: 21-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/metamorfose-leuvekolk/
Ga naar de hoofdinhoud

De Leuvekolk (uitloper van de Rotte, ten noorden van de Blaak) ondergaat een metamorfose. Langs het water komen een ligweide, meer groen en een afmeerplek voor kano’s.

Een waterinlaat zorgt voor toevoer van vers zoet water in de Leuvekolk. En vissen kunnen dankzij een vispassage van en naar de Nieuwe Maas trekken. De werkzaamheden zijn in februari 2019 begonnen en in 2023 afgerond.

Nieuws

Sinds 6 september 2021 zijn we bezig met de aanleg van vispassage, ligweide en steiger.

Vistrek tussen Rotte en Nieuwe Maas

De twee binnenvaartschepen die in de Leuvekolk lagen, zijn verwijderd. In september 2021 is de aanleg van een vispassage begonnen.

Ligweide en steiger

Ook wordt de steile, stenige kade langs het water vervangen door een glooiende ligweide met gras en zitbankjes.

Wanneer klaar?

De vispassage, ligweide met gras en de steiger zijn mei 2022 klaar. Bomen en planten worden later geplant. Dat kan pas na de sloop van een pand ernaast. Naar verwachting is de Leuvekolk in 2023 helemaal af. Het is dan goed toeven voor mens en dier.

Vragen of opmerkingen

Heeft u als omwonende vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Ries de Ridder van de gemeente Rotterdam, telefoon 06 - 534 042 24 en e-mailadres m.deridder@rotterdam.nl.

Om de metamorfose van de Leuvekolk mogelijk te maken, liet de gemeente de twee binnenschepen verwijderen die in het water lagen. Dit gebeurde tussen 15 september en 13 oktober 2020.

De schepen lagen aan de westkant van de Leuvekolk, bijna tegen de onderbouw van het gebouw aan de Blaak 555 aan. Ze lagen met hun kiel in de sliblaag. Firma Struijk zorgde voor de sloop van de schepen en de afvoer van het materiaal naar een verwerkingsbedrijf. In dat verwerkingsbedrijf wordt het schroot omgesmolten tot nieuw, herbruikbaar ijzer.

De nieuwe waterinlaat bij de Leuvekolk is klaar voor gebruik. De waterinlaat gaat zorgen voor de toevoer van vers, zoet water. Daarvan profiteren zowel planten, dieren als mensen in de binnenstad én in langs de Rotte.

Voor de inlaat is een bestaande, ongebruikte leiding van 1 meter doorsnee – gelegen onder de Blaak en Plein 1940 - gerepareerd. Deze extra zoetwaterinlaat is nodig, omdat de Nieuwe Waterweg is verdiept. Vanaf de Noordzee komt het zoute zeewater nu verder de rivier op. De inlaat bij de Leuvekolk gaat open wanneer de rivier vanuit het binnenland zoet water aanvoert. Zo blijft in periodes van droogte meer zoet water beschikbaar voor de land- en tuinbouw en de natuur verderop langs de Rotte beschikbaar. Ook de waterkwaliteit in de Leuvekolk zelf gaat erop vooruit. Nu staat het water stil en hoopt er vaak kroos en vuil op. Voortaan wordt het water beter doorgespoeld, waardoor planten, diertjes en vissen beter gedijen.

In de nacht van 28 augustus op 29 augustus 2019 is een put geplaatst in de waterinlaat. De schuiven in dit betonnen gevaarte - 30.000 kilo zwaar en 5,5 meter lang – laten straks het verse, zoete water in de Leuvekolk stromen. Over enkele maanden is de inlaat klaar en kan het Hoogheemraadschap het op afstand bedienen.

Zoet water vanuit Nieuwe Maas

De inlaat voor zoet water vanuit de Nieuwe Maas was als eerste aan de beurt. Hiervoor is een bestaande, ongebruikte leiding - gelegen onder de Blaak en Plein 1940 - gerepareerd. Een extra zoetwaterinlaat is nodig, omdat de Nieuwe Waterweg is verdiept. Vanaf de Noordzee komt het zoute zeewater nu verder de rivier op. De extra inlaat bij de Leuvekolk gaat open wanneer de rivier vanuit het binnenland zoet water aanvoert. Zo blijft er ook in periodes van droogte voldoende zoet water voor de land- en tuinbouw en de natuur langs de Rotte.

Schoner water

Ook de waterkwaliteit in de Leuvekolk zelf gaat erop vooruit. Eerst stond het water stil en hoopte er vaak kroos en vuil op. Nu wordt het water beter doorgespoeld waardoor planten, vissen en andere diertjes beter gedijen. Met de inlaat is dus een flinke stap gezet naar verser, schoner water in de binnenstad van Rotterdam.

Vistrek tussen Rotte en Nieuwe Maas

De twee binnenvaartschepen die in de Leuvekolk lagen, zijn verwijderd. Vanaf 6 september wordt een vispassage aangelegd. Vissen kunnen daardoor van de Nieuwe Maas naar de Rotte zwemmen, en andersom. De trek van zout naar zoet water is voor vissoorten zoals de glasaal en de stekelbaars cruciaal. Ook zorgt een vrije doorgang voor een gezonde visstand.  Vissen krijgen in de Leuvekolk te maken met een sterke stroming. En ook met een wisselend verschil in waterpeil tot ruim 1 meter. Met de vispassage kunnen zij dit hoogteverschil overbruggen en wordt de stroming afgezwakt.

De passage bestaat uit aaneengeschakelde betonnen bassins. Elk bassin ligt telkens 6 centimeter hoger of lager. Daardoor kunnen vissen over de bodem van het bassin omhoog 'klimmen' of afdalen. Zij komen via luwten in de hoeken van het bassin automatisch terecht bij de opening naar het volgende bassin. De klim of afdaling wordt even onderbroken in een van de rustbassins.

Ligweide en steiger

De komende maanden wordt ook de steile, stenige kade langs het water vervangen door een glooiende ligweide met gras en zitbankjes. Op de nieuwe steiger kunt u straks dicht bij het water zitten. U kunt er dan ook een kano aanleggen. Al peddelend over de Rotte verkent u Rotterdam-centrum en -Noord. Als u wilt kunt u zelfs helemaal naar Moerkapelle varen. Kano’s zijn te huur op verschillende plekken langs de rivier.

Wanneer klaar?

De vispassage is in december klaar. De ligweide met gras en de steiger zijn mei volgend jaar klaar. Bomen en planten worden later geplant. Dat kan pas na de sloop van een pand ernaast. Naar verwachting is de Leuvekolk in 2023 helemaal af. Het is dan goed toeven voor mens en dier.

Levendige rivieren

Leuvekolk is een van de projecten van het programma Rivieroevers. Hierin werkt de gemeente Rotterdam samen met partners om de Rotte en de Nieuwe Maas groener en levendiger te maken.

Financiering

De logo's van LIFE, Natura 2000, LIFE IP Deltanatuur

De aanpassingen van de Leuvekolk worden betaald door de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat. De Europese Unie zorgt via het LIFE-programma ook voor een bijdrage.