Schiebroek
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 28-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/schiebroek/
Ga naar de hoofdinhoud

Schiebroek ligt bij de Bergse Plassen en andere groengebieden en bezit veel potentie als aantrekkelijk woongebied. De groene binnengebieden versterken het groene karakter van Schiebroek.

Schiebroek is namelijk omringd door groen- en recreatiegebieden. Denk aan het Schiebroekse Park, Melanchtonpark, Wilgenplaspark, park Plaswijck, de kinderboerderij De Wilgenhof en de Bergse Achterplas. Winkelcentrum Peppelweg kent een ruim aanbod met op vrijdag een markt. RandstadRail brengt zowel Rotterdam als Den Haag dichtbij.

Nieuws

In Schiebroek-Zuid gaat een extra team aan de slag om de wijk schoon te houden, het Multi Service Team (MST).
Het team bestaat uit 5 mannen en vrouwen, die bijna allemaal zelf ook in Schiebroek-Zuid wonen en trots zijn op hun wijk.
Zij maken graag de wijk een beetje mooier en schoner. De gemeente probeert op verschillende manieren om de wijk schoon te houden en afval op straat tegen te gaan. De komst van het MST is één van die manieren.

Elke dag start Hamakerstraat

Het MST start elke dag vanuit de wijk, hun standplaats is het Buurtbedrijf in de Hamakerstraat. De leden van het team zijn geen vrijwilligers, maar in dienst van de gemeente via garantiebanen. Dat zijn banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Meestal stromen zij via de garantiebanen door naar een reguliere baan binnen of buiten de gemeente.

Meer informatie of vragen

Heeft u vragen of opmerkingen? Of is er een straat in Schiebroek-Zuid die aandacht nodig heeft? Laat het weten aan het MST, door contact op te nemen met voorman Ed Piket, telefoon 06-481 38 801.

Gebiedsvisie

Eind 2019 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Schiebroek 2030 vastgesteld. Deze gebiedsvisie geeft een toekomstbeeld van het wonen en leven in de wijk Schiebroek. U vindt meer informatie over de gebiedsvisie op de pagina Gebiedsvisie Schiebroek.

Geschiedenis

Schiebroek was veenmoeras, dat werd ontgonnen en drooggelegd. Tussen 1700 en 1850 ontstond een plassengebied, dat vervolgens wederom werd ingepolderd en drooggelegd. Daarbij ontstond een groot aantal aparte polders, waaronder de Schiebroekse polder. Schiebroek is hoofdzakelijk gebouwd tussen 1920 en 1960. Van voor 1930 staat langs de Ringdijk en de Hoge Limiet wat oude lintbebouwing.

Schiebroek

De scheiding tussen Schiebroek-Noord en Zuid loopt via de Wilgenlei en Wilgensingel. De bouw is gestart met een tuinstad rond de Adrianalaan en tuinstad Molenvliet rond de Molenvijver. De wijk bestaat uit grondgebonden  koopwoningen en woningen in de sociale huursector.  Privétuinen dragen bij aan de groene woonomgeving. Horecavoorzieningen zijn geconcentreerd de Peppelweg.

Schiebroek-Zuid

Schiebroek-Zuid beschikt over brede vijverpartijen en singels. Via de wijkaanpak Schiebroek vond op verschillende locaties herstructurering plaats. Dwars op de Meidoornsingel ligt de Wilgenplaslaan, de hoofdontsluiting van Schiebroek. Er zijn drie kleine winkelstrips: Meijersplein Noord, Teldersweg en Asserweg.