Vreewijk
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vreewijk/
Ga naar de hoofdinhoud

Vreewijk is een groene wijk in het zuiden van gebied Feijenoord. Honderd jaar geleden startte de bouw van het tuindorp Vreewijk en dit karakter is behouden. In Vreewijk staan knusse gezinswoningen in een groene omgeving.

Bijna alle huizen hebben een tuin en tussen de huizen liggen prachtige binnenterreinen. Vreewijk is hierdoor aangewezen als beschermd stadsgezicht en de wijk kent bijna 300 (rijks-)monumenten. De 13.500 bewoners zijn trots op hun wijk en voelen zich hiermee verbonden. Mensen die eenmaal in Vreewijk wonen, wonen er vaak hun hele leven.

Verbeterprogramma

De komende jaren investeren we fors in Vreewijk. Woningcorporatie Havensteder knapt in totaal 1327 woningen op. De gemeente pakt de buitenruimte aan rond deze woningen. De Valkeniersbuurt is de eerste buurt die is aangepakt. De werkzaamheden daar zijn halverwege 2020 afgerond. Nu gaan we verder met de Linker Halve Vlieger en Buurt 9. Voor meer informatie over de werkzaamheden van Havensteder kunt u terecht op vreewijkverder.nl. Informatie over de werkzaamheden aan de buitenruimte vindt u hieronder.

Na een lange coronawinter was het eindelijk zover…

In 2023 start de gemeente samen met u met het opknappen van de openbare ruimte in de buurten Linker Halve Vlieger en Buurt 9 in Vreewijk. Afgelopen mei gingen we met u in gesprek over de verbetering van de openbare ruimte. Op 20 en 25 mei kon u het coronaproof kraampje van de gemeente bezoeken om in gesprek te gaan over wat u nodig heeft in de buurt om prettig in Vreewijk te kunnen leven. We zijn erg tevreden met de gesprekken die zijn gevoerd. Hierdoor zijn een aantal wensen en zorgen duidelijker geworden en hebben we waardevolle informatie gekregen.

Fijn dat u meedenkt om de openbare ruimte in de Linker Halve Vlieger en Buurt 9 te verbeteren! Na de zomer komen we terug met een Voorlopig Ontwerp (VO) en laten we zien wat we met de ingebrachte wensen hebben gedaan. Tegen die tijd ontvangen alle betrokkenen uiteraard weer een uitnodiging.

Informatie en inspraak buitenruimte

De buitenruimte richten we graag samen in met de gebruikers. Daarom willen wij weten wat de bewoners van Vreewijk belangrijk vinden. Normaal gesproken organiseert de gemeente Rotterdam hiervoor fysieke bijeenkomsten. Dit is helaas niet mogelijk vanwege de geldende coronamaatregelen. Daarom kunt u ons online en telefonisch bereiken en zullen wij u informeren met korte videoboodschappen. Wanneer de coronamaatregelen het toelaten, organiseren wij een fysieke bijeenkomst.

Heeft u vragen of wilt u ons laten wat u belangrijk vindt? Stuur dan een mail naar vreewijkSO@rotterdam.nl of neem via 14 010 telefonisch contact met ons op. Bent u niet in de gelegenheid om te mailen of bellen? Kom dan naar de balie van Het Trefpunt op Dreef 83a waar u verder kan worden geholpen.

Vanaf maandag 11 oktober vinden er straatwerkzaamheden plaats bij u in de buurt. We gaan sleuven graven in de grond. De werkzaamheden duren in totaal ongeveer 12 weken en vinden plaats in de buurten Linker Halve Vlieger en Buurt 9.

Verbeterprogramma Vreewijk

Via brieven, bijeenkomsten en onze website bent u al eerder geïnformeerd over de plannen voor de buitenruimte uit het Verbeterprogramma Vreewijk. Onderdeel van het programma is het vervangen van het riool. Dat start begin 2023.

Vooronderzoek rioolvervanging

Om tot een goed plan van aanpak te komen doen we nu al verschillende vooronderzoeken in de grond. We kijken bijvoorbeeld hoe hoog de rioolbuizen liggen. Daarvoor moeten we sleuven in de weg maken. Dat doen we op verschillende plekken in een straat.

Planning werkzaamheden

We verwachten halverwege januari 2022 klaar te zijn met beide gebieden. We werken straat voor straat. Elke straat, afhankelijk van de grootte, duurt gemiddeld twee dagen.

Op dit moment is het te vroeg om precies te kunnen zeggen wanneer welke straat aan de beurt is. Daarom is deze planning nog niet definitief. Voordat we in een straat gaan werken informeren we de bewoners hierover via een huis-aan-huis brief. Dat gebeurt door aannemer Kloens B.V. 

Bereikbaarheid

 • Afsluitingen
  Als we in een straat werken, dan kunt u daar niet parkeren. We moeten de weg afsluiten en er zijn kleine verkeersomleidingen.
  Groene Kruisweg blijft wel bereikbaar! Uitzondering is de Groene Kruisweg. Deze weg sluiten we niet af. We treffen verkeersmaatregelen zodat auto’s en bus 70 en 76 gewoon gebruik kunnen maken van de Groene Kruisweg.
 • Parkeren
  Auto’s moeten weg zijn, voordat we de weg gaan afsluiten. We plaatsen aankondigingsborden in de straat, zodat u dit niet vergeet. U zult een parkeerplek in de naastgelegen straten moeten zoeken.
 • Invalidenparkeerplaats
  Heeft u een invalidenparkeerplaats, neemt u dan contact op met de gemeente. Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. We adviseren u een e-mail te sturen naar: vreewijkSO@rotterdam.nl.
 • Voetgangers en fietsers
  Bent u te voet, met de fiets, met de kinderwagen of de scootmobiel? Dan kunt u altijd bij uw woning komen. Soms moeten we daar loopplanken voor aanleggen.

Let op: afvalcontainer

Is de straat afgesloten op de dag dat uw afvalcontainer wordt geleegd, zet uw afvalcontainer dan alstublieft op een hoek van een straat, buiten de werkgrens, waar onze vrachtwagen wel bij kan komen. Doet u dit niet, dan kunnen we uw afvalcontainer niet legen.

Werktijden

De aannemer werkt van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 15.30 uur. Er kunnen natuurlijk altijd onverwachte omstandigheden optreden, zoals slecht weer, waardoor het werk langer duurt. De aannemer mag langer doorwerken of in het weekend om het werk binnen de genoemde planning af te krijgen.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met gemeente Rotterdam, telefoonnummer 14 010, e-mail: vreewijkSO@rotterdam.nl.

De Valkeniersbuurt is de eerste buurt in Vreewijk die opgeknapt is als onderdeel van het Verbeterprogramma. Halverwege 2020 is de openbare ruimte opgeleverd.

Na het verbeteren van de openbare ruimte in de Valkeniersbuurt staan nu de Linker Halve Vlieger en Buurt 9 op het programma. In 2023 gaan de werkzaamheden van start.

Op basis van het masterplan wordt momenteel een ontwerp uitgewerkt voor beide buurten. We herstellen en verbeteren het groen, zorgen voor veilige stoepen en een betere toegankelijkheid.

Op kaart hieronder is het plangebied en een eerste concept voorlopig ontwerp te zien. Met de hulp van Vreewijkers en andere betrokkenen werken we deze medio 2021 uit tot een voorlopig ontwerp. Richting het einde van 2021 moet er een definitief ontwerp zijn.

De insteek is om Vreewijk in oude glorie te herstellen met aandacht voor het Tuindorp-karakter. Dit betekent dat er authentieke materialen worden gebruikt en dat groen meer plek krijgt. Op maandag volgende foto’s ziet u een impressie van de oorspronkelijke sfeer in Tuindorp-Vreewijk.

De Valkeniersbuurt is de eerste buurt van Vreewijk waar de buitenruimte van is aangepakt in het kader van het Verbeterprogramma. Onder het kopje Valkeniersbuurt hierboven ziet u het resultaat. De gemeente gebruikt deze uitwerking als voorbeeld voor de Linker Halve Vlieger en Buurt 9.

Voor de verdere uitwerking van het concept-VO (voorlopig ontwerp) van de Linker Halve Vlieger en Buurt 9 ontvangen we graag uw input. Onder het kopje Informatie en inspraak buitenruimte vindt u hoe u ons kunt bereiken om uw wensen en opmerkingen kenbaar te maken.

Momenteel is de gemeente Rotterdam in gesprek om ook de Groene Zoom onderdeel te maken van het Verbeterprogramma. In maart 2021 is hier definitief uitsluitsel over.

Wonen in Vreewijk

Vreewijk is een rustig woongebied in Feijenoord, met de voorzieningen die daarbij horen. Er zijn vier basisscholen: de Mare, de Pniëlschool, de Vreewijkschool en de Akkers. Ook het voortgezet onderwijs is goed vertegenwoordigd in de wijk, met het Calvijn, het Zuiderpark college en het Montfort College. Op de Groenezoom zitten winkels voor dagelijkse boodschappen. Sporten kan in de sporthal of de sportvelden aan de Enk. Midden in de wijk ligt een groot park: de Valkeniersweide. Bijzondere plekken in de wijk zijn speeltuin De Vaan, educatieve tuin de Enk en huis van de wijk De Brink. Laurens heeft een aantal voorzieningen voor ouderen in de wijk en in het Motorstraatgebied zit het Ikazia ziekenhuis.

De inwoners van Vreewijk worden vertegenwoordigd door wijkraad Vreewijk. Deze bestaat uit vijf bewoners van Vreewijk. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad? Kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief. Adres: Wijkraad Vreewijk, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam. U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen:

Johan Brinkman

Johan Brinkman

Wijkraadslid (mei 2018)

Telefoon 06 - 203 229 76

E-mail j.brinkman@wijkraadrotterdam.nl

Gladys Cleve

Gladys Cleve

Wijkraadslid (mei 2018)

Telefoon 06 - 849 120 77

E-mail g.cleve@wijkraadrotterdam.nl

Mavis van den Heuvel-Fairbairn

Mavis van den Heuvel-Fairbairn

Wijkraadslid (mei 2018)

Telefoon 06-234 480 99

E-mail m.vandenheuvelfairbairn@wijkraadrotterdam.nl

Ruud Kok

Bert Lemmens

Wijkraadslid (mei 2018)

Telefoon 06 - 453 427 67

E-mail r.kok@wijkraadrotterdam.nl

Peter Lamers

Peter Lamers

Wijkraadslid (mei 2018)

Telefoon 06 - 245 769 75

E-mail p.lamers@wijkraadrotterdam.nl

Op 23 september 2020 heeft de wijkraad Vreewijk het college van B&W geadviseerd over het wel of niet invoeren van betaald parkeren in Vreewijk. Hieronder vindt u de gehele tekst van dit advies.

Veel Vreewijkers zetten zich in voor de wijk. De oprichters van de Voedselbank zijn Vreewijkers. In de Vredeskerk zit daarvan een distributiepunt. Isaak en de Schittering heeft ook een voedselcentrum voor bewoners die in armoede leven.

Stichting De uil en Paal en Perk onderhoudt huizen en tuinen voor mensen die dit zelf niet kunnen. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden.

Bewoners in Vreewijk hebben veel zeggenschap over hun eigen wijk. Bij Havensteder over het opknappen van de woningen en bij de gemeente over de buitenruimte. Ze dragen bij door deel te nemen aan buurtpreventie of aan Buurt Bestuurt. Bij deze laatste bepalen bewoners de prioriteiten voor de gemeente in de wijk.

Meer informatie

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken: