Zonne-energie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 27-01-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/zonne-energie/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam wil onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en in 2050 CO2-neutraal zijn. Dan haalt de stad energie uit schone bronnen, zoals zonne-energie.

Rotterdam kan zonne-energie opwekken op daken en gevels, op of naast infrastructuur, op zonnevelden en op water. Samen met bewoners, bedrijven en instellingen werkt gemeente Rotterdam aan de opwek van zonne-energie op deze plekken.

Zonpotentie

Rotterdam heeft veel zonpotentie. Dat komt bijvoorbeeld door de 18,5 vierkante kilometer aan platte daken die de stad rijk is; dat is 70 procent van het totale dakoppervlak! Daken zijn zeer geschikt om zonne-energie op te wekken. Ook is er veel zonpotentie bij infrastructuur, bijvoorbeeld door het overkappen van parkeerterreinen van zonnepanelen of zonnepanelen op geluidsschermen langs de snelwegen.

Op dit moment (peiljaar: 2020) leveren 207.500 zonnepanelen stroom voor het verbruik van 15.900 huishoudens. De ambitie is dat Rotterdamse zonnepanelen in 2030 stroom leveren voor het gebruik van 300.000 woningen.

Meer over de zonpotentie en hoe de gemeente de ambitie wil realiseren staat in de Startnota versnelling zonne-energie:

Zelf aan de slag met zonne-energie?

Investeren in zonnepanelen loont. Met een zonne-installatie u zelf duurzame energie opwekken en gebruiken. Dat is niet alleen goed voor het milieu; het levert op termijn ook geld op. Waar moet u aan denken als u zonnepanelen wilt aanschaffen? En welke financiële mogelijkheden zijn er als u zelf geen geschikt dak of budget heeft?

Wilt u als ondernemer aan de slag met zonne-energie?

U vindt op duurzaam010.nl voor welke financiële regelingen, zoals subsidies, fondsen of fiscale voordelen, uw zonne-energieproject in aanmerking komt.
Wilt u meer weten over de wetgeving en eisen voor ondernemers op het gebied van verduurzamen? Kijk dan op ondernemen010.nl.

Parkeerterreinen kunnen slimmer benut worden: door overdekt parkeren te combineren met de opwek van energie met zonnepanelen. En eventueel om elektrische auto’s op te laden met deze schone energie. Maar welke parkeerterreinen zijn hiervoor geschikt? Hoeveel energie kan er opgewekt worden? Wat zijn de investeringen, opbrengsten en terugverdientijd? Via Park the Sun vindt u deze informatie voor de parkeerterreinen in gemeente Rotterdam.

Kijk voor meer informatie over zonnepanelen op parkeerterreinen op duurzaam010.nl.

Video 'Zonnepanelen op parkeerterreinen met Park the Sun' (november 2020)