Funderingsloket
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 26-10-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/funderingsloket/
Ga naar de hoofdinhoud

De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. Bij het funderingsloket kunt u terecht met vragen over de fundering van uw woning.

Omdat de fundering in de grond onder de woning is aangebracht, is deze vrijwel nooit zichtbaar. Veel huiseigenaren weten daarom niet welke fundering er onder hun woning zit en in welke staat deze verkeert. Het is belangrijk om dit te weten, want als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. In het ergste geval kan er zelfs sprake zijn van instortingsgevaar.

Houten paalfundering

Woningen die gebouwd zijn na 1980 hebben vrijwel allemaal een fundering van beton. Maar voor die tijd werden er vooral houten palen gebruikt. Naar schatting hebben 120.000 huishoudens in Rotterdam een houten paalfundering. Een houten paalfundering kan worden aangetast door meerdere oorzaken. Bijvoorbeeld door schimmels (paalrot), bacteriën, (palenpest), te weinig of te korte palen of door negatieve kleef (wanneer grond aan de palen hecht en de palen naar beneden trekt). Om ernstige schade te voorkomen is het belangrijk te weten wat de staat van uw houten paalfundering is. Gemeente Rotterdam nodigt u daarom uit om in uw fundering te duiken.

Hulp

Gemeente Rotterdam heeft het funderingsloket, waar u terecht kunt met al uw vragen over funderingsproblemen. Het funderingsloket informeert eigenaren en kan u begeleiden bij het organiseren van bloksgewijs funderingsonderzoek. Ook geeft de gemeente subsidie voor gezamenlijk funderingsonderzoek.

Als funderingsherstel op korte termijn nodig is en u krijgt de financiering niet rond, dan kan er via gemeente Rotterdam een beroep worden gedaan op een lening van het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Meer informatie

U kunt het funderingsloket per e-mail bereiken. Bij vragen per e-mail over een specifiek pand verzoeken wij u het adres en huisnummer te vermelden in het onderwerpveld. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie op uw e-mail.