Stadsmariniers
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 04-08-2021
https://www.rotterdam.nl/bestuur-organisatie/stadsmariniers/
Ga naar de hoofdinhoud

Het verbeteren van de veiligheid is en blijft één van de hoogste prioriteiten van gemeente Rotterdam. Voor het gemeentebestuur staat voortzetting van de succesvolle veiligheidsaanpak centraal.

Eén van de meest in het oog springende methoden waarmee Rotterdam de onveiligheid bestrijdt, is de inzet van stadsmariniers. Het zijn ‘superambtenaren’. Speciaal door het college van burgemeester en wethouders aangesteld om de hardnekkige veiligheidsproblemen in bepaalde gebieden op te lossen.

Wie zijn de stadsmariniers?

Sana el Fizazi

Sana el Fizazi (Meknes, Marokko, 1974) is stadsmarinier in Hillesluis. Zij startte haar loopbaan als consulente bij Sociale Zaken van de gemeente Rotterdam.

Sana is geboren in Marokko en op jonge leeftijd naar Rotterdam gekomen. Ze houdt van de stad Rotterdam en is al meer dan twintig jaar in dienst bij de gemeente waar ze voor verschillende afdelingen en sectoren heeft gewerkt, waaronder de sociale dienst, de GGD en de deelgemeente Kralingen/Crooswijk. De afgelopen zeven jaar werkte ze als beleidsadviseur voor de Directie Veiligheid. Van daaruit is ze doorgestroomd naar haar stadsmariniersfunctie. Sana is getrouwd, moeder van twee dochters en woont in Rotterdam. Ze is dol op lezen, wandelen, hardlopen en musea bezoeken. En met de Rotterdampas in de hand, geniet ze verder van de vele activiteiten die de stad biedt.

Een veilige wijk is een wijk waar mensen elkaar kennen, waarin de wijkpartners samen met bewoners zich inzetten voor een betere leefbaarheid en problemen worden aangepakt met voortvarendheid en resultaatgerichtheid. Soms door net anders te kijken of iets nieuws te proberen, en altijd met het doel voor ogen dat het ten goede moet komen aan de mensen die er wonen. Samenwerken met eenieder die iets kan én wil bijdragen, is voor Sana een vanzelfsprekendheid, want dit is de enige manier om een wijk structureel te verbeteren. Haar gedrevenheid, humor en positieve benadering komen hierbij goed van pas.

'Een sterke stad kan alleen sterk zijn door het fundament van krachtige wijken. Ik vind het fantastisch om met zoveel betrokken bewoners en collega’s hieraan bij te dragen.'

Sana el Fizazi

Sana el Fizazi’s werkgebied beslaat de wijk Hillesluis in het gebied Feijenoord.

Prioriteiten

Sana richt zich op:

 • Versterken van een positieve veiligheidsbeleving voor de bewoners in de wijk
 • Perspectief voor jeugd in de wijk
 • Samenwerkingsmodel Hillesluis
 • Zorg en veiligheidsvraagstukken

Speciale aanpak

De stadsmarinier Hillesluis heeft de lead en regie in diverse samenwerkingsverbanden in Hillesluis, zoals het Samenwerkingsmodel Hillesluis waarbij verschillende partijen, zoals politie, handhaving, welzijn en bewoners intensief samenwerken om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te bevorderen en overlast tegen te gaan.

Contact

Heeft u een vraag aan Sana, dan kunt u mailen of bel naar 06 - 220 500 04. Of volg haar op Instagram.

Louis van Gennip (1964) is geboren en getogen in Rotterdam. Beter nog; hij kwam ter wereld ‘onder de rook’ van De Kuip. Voordat hij als stadsmarinier aan de slag ging, werkte hij 36 jaar bij de politie van de huidige Politie Eenheid Rotterdam.

Louis werkte afwisselend in uniform en bij de recherche. In zijn laatste functie bij de politie was hij zeven jaar plaatsvervangend-districtchef binnen district Rotterdam Stad (basisteams Centrum en Delfshaven). Tijdens zijn politieloopbaan behaalde hij de studies Bestuurskunde en overheidsmanagement (hbo) en Bestuurskunde (wo).

Werkgebied

Louis is ‘stadsmarinier Waalhaven’ waar hij zich focust op het havengebied rondom de Rotterdamse Waalhaven, Waalhaven–Noord (omgeving Sluisjesdijk) en de Waalhaven–Zuid. Louis werkt samen met zijn collega’s van de gemeente en met externe partners aan het veiliger maken van dit gebied door onder meer de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

'Ik hou van deze stad die net als de Maas constant in beweging is. De geen woorden maar daden mentaliteit van Feyenoord; niet te veel lullen, maar vooral nadenken en samen doen!'

Louis van Gennip

Waalhaven

Door zijn centrale positie in Europa heeft de Rotterdamse haven helaas ook een grote aantrekkingskracht op criminaliteit. Ondanks de jaarlijks stijgende hoeveelheid inbeslaggenomen cocaïne in de Rotterdamse haven is het door de hoeveelheid containers en de verwerkingssnelheid bij het transport niet mogelijk alle ingevoerde verdovende middelen te onderscheppen. Ook is het zicht op de via de Rotterdamse haven uitgevoerde en in Nederland massaal geproduceerde synthetische drugs verre van optimaal.

Doordat de handel in drugs gepaard gaat met onacceptabele neveneffecten, zoals ripdeals, ontvoeringen, schietpartijen en liquidaties staat de rechtsstaat in Nederland onder druk.

Met drugshandel worden enorme sommen geld verdiend die een bedreiging vormen voor een integere maatschappij en economie. In het streven naar een drugsvrije Rotterdamse haven, waar de overheid in control is en bonafide bedrijven kunnen floreren, is er in opdracht van de driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en de korpschef) en de douane een (uitvoerings)agenda opgesteld met meerdere maatregelen.

Op deze agenda staat ook de integrale aanpak van de Waalhaven. Ondanks de eerste positieve ontwikkelingen in het Waalhavengebied qua revitalisering, valt de Waalhaven ten opzichte van andere havengebieden op, doordat in meerdere delen de verloedering de afgelopen jaren (nog) niet tot stilstand is gebracht.

Ten einde het Waalhavengebied verder te ontdoen van criminele aspecten en de aangevangen revitalisatie voort te zetten, werken overheidsinstanties en private partijen samen waarbij nadrukkelijk wordt ingezet op de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Prioriteiten

Louis maakt zich sterk voor samenwerking tussen gemeente, Havenbedrijf Rotterdam, politie (Zeehavenpolitie), OM, Belastingdienst, douane, FIOD en het RIEC Rotterdam en richt zich daarbij op:

 1. Faciliterende branches
 2. Vastgoed
 3. Witwaspraktijken
 4. Drugs

Speciale aanpak

De integrale veiligheidsaanpak maakt ondermijnende en georganiseerde (zware) criminaliteit zichtbaar. Ieder thema wordt aangepakt door een combinatie van:

 • Signaleren
 • Voorkomen
 • Aanpakken en afpakken
 • Stimuleren van positieve ontwikkelingen

Contact

Heeft u een vraag aan Louis, dan kunt u hem mailen op ac.vangennip@rotterdam.nl of bellen naar 010 - 267 51 40. Of volg hem op Twitter en/of Instagram.

Marcel Dela Haije (Heerlen, 1969) is momenteel de langstzittende stadsmarinier in Rotterdam (sinds 2006). Hij werkt voor, aan en met Rotterdam(mers) aan de veiligheid. Na de Tarwewijk, het Oude Noorden, Delfshaven en aanpak Ondermijning op Zuid, werkt Marcel momenteel als Stadsmarinier racisme en discriminatie. Tot 2006 werkte Marcel in het team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van Rotterdam en daarvoor in de ondersteuning van de korpsleiding Politie Rotterdam-Rijnmond. Hij studeerde Commerciële Economie aan de HEAO Sittard en Bestuurskunde aan de EUR. Marcel is getrouwd en heeft twee zonen. Hij is ook voorzitter van Hockey Club Feijenoord. 

‘Iedereen kan horen dat ik hier niet geboren ben, maar ik ga hier nooit meer weg. Ik voel me thuis in Rotterdam en kan er mezelf zijn. Dat moet voor iedere Rotterdammer gelden.'

Marcel Dela Haije

Racisme, discriminatie en inclusie

Op 3 juni 2020 gingen duizenden Rotterdammers de straat op met de boodschap: Nederland, Rotterdam, overheid, politie – dit moet anders. Wij zijn divers en veelkleurig en maken hier ook al jaren mee wat nu door Black Lives Matter vol in de aandacht staat. Dit speelt ook in Nederland en dus ook in Rotterdam. Juist in een superdiverse stad als Rotterdam moet iedereen vrij zijn om zichzelf te zijn en gelijke kansen te hebben. Daartoe heeft het college het actieprogramma Rotterdam tegen Racisme vastgesteld. In het kader daarvan is Marcel Dela Haije aangesteld als stadsmarinier racisme en discriminatie.

Niet alleen het spijkerharde uitgesproken racisme krijgt zijn aandacht, maar ook de minder goed zichtbare en vaak onbewuste discriminatie die een aanzienlijk deel van de Rotterdammers ondervindt. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn in onze stad. Alle Rotterdammers verdienen dezelfde kansen. Zo wordt Rotterdam een stad waar iedereen plezierig kan leven, werken en wonen.

Een gedicht van Jules Deelder op een muur

Je kunt een olifant niet in één keer opeten. Dus gaat Marcel dit enorm complexe vraagstuk in behapbare interventies vertalen. Hij doet dat niet alleen: enkel met een brede, diverse coalitie van Rotterdammers en Rotterdamse organisaties kunnen we onze stad op dit punt beter maken.

We zijn lotgenoten, zoals Jules Deelder dichtte: het lot dat we delen, laat niemand alleen.   

Contact

Heeft u een goed idee? Wilt u iets kwijt of heeft u een vraag aan Marcel, dan kunt u hem mailen of bellen naar 06 - 537 126 93. Of volg hem op Twitter en Instagram.

Danielle van den Heuvel achter een roze hek met een kameleon erop

Danielle van den Heuvel (Dordrecht, 1975) werkt sinds 2015 als stadsmarinier. Haar eerste jaar werkte ze in de Witte de Withstraat. Vervolgens als stadsmarinier Bospolder Tussendijken en nu als stadsmarinier in Carnisse.

Hiervoor was ze zeven jaar werkzaam als hoofd bureau gemeentesecretaris op het Rotterdamse stadhuis. Daarvoor werkte ze op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Danielle woont in Rotterdam en is moeder van drie kinderen.

'Wat ik ook doe; het gaat altijd om mensen.'

Danielle van den Heuvel

Danielle van den Heuvels werkgebied is Carnisse, centraal gelegen in Rotterdam-Charlois. Een focuswijk in de context van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ).  Binnen dit gebied werkt ze samen met gemeentelijke collega’s, professionals op bijvoorbeeld scholen en huisartsenpraktijken, de burgemeester en alle bewoners en ondernemers aan een intensieve aanpak die is gericht op veiligheid en sociale cohesie.

Prioriteiten

De stadsmarinier Carnisse heeft zich ten doel gesteld om bij het wijkprofiel 2022 een verdere   daling van het sociaal en fysiek gebied en qua veiligheid te doen stoppen. Een daadwerkelijke positieve ontwikkeling realiseren in deze sociaal en economisch moeilijke tijd is ambitieus.

Specifieke aanpak

De kern van haar werkwijze is het contact met de praktijk. Verhalen ophalen hoe het echt is en gaat. Hoe wetten, nota’s en besluiten eruitzien als ze mensen raken. Het effect proberen te bewerkstelligen dat bewoners zien dat hun betrokkenheid helpt, dat het gevoel van ertoe doen toeneemt en dat daarmee de sociale cohesie wordt versterkt. Dit naast en tegelijk met het klassieke veiligheidswerk van de stadsmarinier.

Methodiek

Luisteren, oplossen en agenderen. Ofwel: doen. Handelen!

Contact

Heeft u een vraag of tip aan Danielle, dan kunt u haar bereiken via e-mail en mobiel 06 - 239 765 67. Of volg haar op Twitter.

Tijs Nederveen (Hardinxveld-Giessendam, 1957) startte in 1975 zijn loopbaan als agent in Spijkenisse, en werkte vanaf 1994 in het centrum van Rotterdam. In de 25 jaar dat hij in het blauw werkte, vervulde hij verschillende functies. In 2001 stapte hij over naar Sozawe Rotterdam, om vervolgens in 2005 de overstap te maken naar de afdeling veiligheid van de gemeente Rotterdam waar hij meewerkte aan de projecten ontmanteling van de Keileweg en de sloop van de Pauluskerk. Na deze projecten startte hij als stadsmarinier. Begonnen op de Dordtselaan (2007); daarna per wijk vier jaar in de wijken Oude Westen en Bloemhof. Tenslotte tot en met 2019 in Hillesluis en nu dus werkzaam als stadsmarinier Schulden.

Tijs is getrouwd, heeft drie dochters en een zoon, en is opa van een kleindochter en 6 kleinzoons. In zijn vrije tijd gaat hij graag met zijn vrouw Tine naar het theater of naar een concert. Ook houdt hij van wandelen, fietsen, lezen, tuinieren en motorrijden.

'Het doet me goed om Rotterdammers te kunnen helpen met hun sores en hen te steunen bij financieel misbruik.'

Tijs Nederveen

Tijs Nederveen is stadsmarinier Schulden. Maatschappelijke Ontwikkeling en schuldenpartners schakelen hem in bij complexe schuldenkwesties van (jonge) Rotterdammers waar gewone oplossingen niet meer helpen. Ook is hij er voor collega’s of andere schuldhulpverleningsinstanties waar casussen zijn vastgelopen en die tot een goed einde moeten worden gebracht. Tijs is dan een soort bemiddelaar. Maar wel eentje die zich vastbijt en pas loslaat als er schot in de zaak komt. Daarnaast richt hij zich op de aanpak van personen en bedrijven die een slaatje proberen te slaan uit de schulden van anderen. De verwevenheid tussen schulden en criminaliteit wat ook zijn aandacht en aanpak vragen.

Prioriteiten

De aandacht van de Stadsmarinier Schulden gaat vooral uit naar:

 • Verwevenheid tussen schulden en criminaliteit
 • Lastige schuldenkwesties, de zogeheten zwaardere dossiers

Soms is er extra, ‘onconventionele’ aandacht nodig. Tijs fungeert dan als breekijzer als mensen er niet uitkomen met de gemeente/schuldhulpverlening. Essentieel daarbij is de integrale samenwerking met partners.

Specifieke aanpak

 • Signaleren
 • Aanpakken
 • Stress verminderen

Contact

Heeft u een vraag aan Tijs? Dan kunt u hem telefonisch bereiken op 06 - 109 135 79 of via e-mail. Of volg hem op Twitter.

Nienke Riemersma

Nienke Riemersma (Rotterdam, 1978) is sinds november 2016 stadsmarinier High Impact Crime en Excessief geweld en verantwoordelijk voor de aanpak van straatroven, woninginbraken, overvallen en excessief geweld (sinds juni 2019) in de stad. Daarvoor was ze programmamanager Asiel en Vluchtelingen, onder andere voor de komst van het AZC Rotterdam. Sinds 2001 werkt ze bij Directie Veiligheid (gemeente Rotterdam) op allerlei terreinen, zoals Jeugd & Veiligheid, cameratoezicht en voetbalzaken. Na de strandrellen in Hoek van Holland (2009) werd ze coördinator Evenementen en Demonstraties. Nienke studeerde Bestuurskunde/Overheidsmanagement. Ze is moeder van twee zoons.

‘Als geboren en getogen Rotterdamse help ik graag mee om mijn ‘eigen’ stad nog een beetje mooier en veiliger te maken!'

Nienke Riemersma

Nienke Riemersma’s werkgebied beslaat heel Rotterdam. Ze werkt vanuit een pand aan de Dantestraat in de wijk Lombardijen.
Voor de aanpak van woninginbraken werkt ze met vier hotspots in de stad: Lombardijen, Pendrecht, Bloemhof en Vreewijk.

Prioriteiten

De stadsmarinier HIC richt zich op de aanpak van straatroven, woninginbraken en overvallen en excessief geweld, zoals het messengeweld bij jeugd. Kortom, delicten die flink wat impact hebben op mensen en hun omgeving.

Specifieke aanpak

Bij de HIC-aanpak werkt Nienke nauw samen met de politie, het Openbaar Ministerie, het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, de Reclassering, Stadsbeheer, de woningbouwcorporaties en buurtbewoners en ondernemers in de wijken.

De HIC-aanpak is gebaseerd op drie pijlers:

 1. De eerste is het voorkomen van delictgedrag en minder recidive, onder meer via een intensieve, persoonsgerichte aanpak voor daders van HIC-delicten; de zogenoemde HIT-aanpak (High Impact Target).
 2. De tweede pijler is preventie, zoals het voorkomen van inbraken door bijvoorbeeld beter hang- en sluitwerk bij woningen, veiligheidsscans en trainingen voor ondernemers.
 3. De derde is nazorg voor slachtoffers.

Contact

Heeft u een tip of een vraag aan Nienke, dan kunt u haar bereiken via e-mail en mobiel: 06 - 517 185 43. Of volg haar op Twitter of Instagram.

Arwin Siermans (1982) is sinds 2018 stadsmarinier Rotterdam Centrum.

Voordat Arwin als stadsmarinier aan de slag ging werkte hij als strategisch adviseur horecabeleid voor burgemeester Aboutaleb. Hij begon in 2011 bij de gemeente als trainee

Prioriteiten

In het centrum van Rotterdam richt Arwin zich voornamelijk op de (focus)wijk Oude Westen, Cool en het Centraal Station en omgeving. Op plekken met vooral traditionele veiligheidsproblematiek probeert hij oplossingen te vinden die veiligheid en andere domeinen zoals zorg, onderwijs en gebiedsontwikkeling met elkaar verbinden. In de winkel- en uitgaansgebieden ligt de nadruk op het verbeteren van de veiligheidsbeleving door overlast en uitwassen tegen te gaan en een aantrekkelijke en gastvrije binnenstad aan te moedigen.

Belangrijk bij deze opgave is het creëren en behouden van een balans tussen de vele functies die de binnenstad voor de bewoners en bezoekers vervult. Ook is Arwin betrokken bij antiterreurmaatregelen, grootschalige-evenementen en andere grootstedelijke veiligheidsvraagstukken.

Rien van der Steenoven (1958) is geboren en getogen in Rotterdam. Hij is stadsmarinier in de Spaanse Polder. Daarvoor was hij negen jaar stadsmarinier in Rotterdam-Centrum. Alles bij elkaar werkt Rien al zo’n veertig jaar in het domein van openbare orde en veiligheid. Zo heeft hij jarenlang bij de politie gewerkt als rechercheur en als wijkteamchef in Rotterdam-Centrum. Zijn laatste opdracht bij de politie en tevens zijn eerste bij de gemeente was op het thema Terreur, Extremisme en Radicalisering.

'De stad heeft iets onvoorspelbaars, gaat altijd door en verandert voortdurend. Veiligheid kun je niet beetpakken. Je kunt geen dagje veiligheid doen, wel een dagje Spido.'

Rien van der Steenoven

Rien van der Steenovens werkgebied beslaat de Spaanse Polder en Noordwest, één van de grootste bedrijventerreinen in Europa (ongeveer 190 hectare) en ligt op de grens met de gemeente Schiedam.

Prioriteiten

Zijn prioriteiten liggen bij het veiliger maken van de Spaanse Polder en Noordwest door het te ontdoen van ondermijnende criminaliteit en malafide bedrijven. Het doel is om samen met alle betrokken partijen er een goed en gezond werkgebied van te maken waar elk bedrijf zich graag wil vestigen. Want hoe je het ook wendt of keert: de bedrijven in de Spaanse Polder en Noordwest zijn de economische longen van dé stad. 

Speciale aanpak

 • Strategische en praktische analyse van het gebied opstellen en uitvoeren
 • Ogen en door eigen kantoor in het gebied
 • Netwerk en vertrouwen met ondernemers opbouwen
 • Korte en directe lijnen met bestuurders.

Contact

Heeft u een vraag aan Rien, dan kunt u hem bereiken via e-mail of mobiel nummer 06 - 126 371 43. Op volg hem op Twitter. Kijk voor meer informatie op de website van Ondernemersvereniging Spaanse Polder.

Wat doet een stadsmarinier?

Een stadsmarinier kent zijn wijk. De stadsmarinier loopt veel over straat en gaat met bewoners en ondernemers in gesprek. Zonodig gaat een stadsmarinier ook samen met bewoners en ondernemers op stap, bijvoorbeeld om problemen met eigen ogen te zien. Daarnaast legt hij contact met de belangrijke instituties in de wijk, zoals deelgemeente, politie en gemeentelijke diensten. Hij is als een metselaar die zorgt voor het cement tussen de stenen, de noodzakelijke verbindingen. Ook spoort hij ‘blinde vlekken’ op, zaken waar de reguliere organisaties geen zicht op hebben.

Een stadsmarinier kent dus zijn zaakjes. Hij weet hoe zijn wijk in elkaar steekt, wie de bewoners zijn en hoe ze leven. En hij praat met iedereen, van hoog tot laag. Van de trambestuurder op een bedreigde lijn tot de voorzitter van de deelgemeente. En van een door overlast geplaagde bewoner tot de directeur van een woningcorporatie. Zijn aanpak is praktisch, geheel volgens de Rotterdamse traditie van ‘niet lullen maar poetsen’. Mensen moeten zien dat er iets gebeurt om de wijken beter te maken.

Vinger aan de pols

Tijdens de uitvoering houdt de stadsmarinier voortdurend de vinger aan de pols. Hij kijkt of alles naar wens verloopt of dat het anders moet. Als het nodig is, kan hij zaken versnellen doordat hij over eigen middelen beschikt. Die kan hij naar eigen inzicht inzetten.
Een voorbeeld: Een wijk moet schoner worden. Een schone wijk is immers van groot belang voor de veiligheid en leefbaarheid en vooral de beleving daarvan. De stadsmarinier zorgt ervoor dat alle partijen die bij het schoonhouden zijn betrokken effectief met elkaar samenwerken. Maar voor één ding blijkt geen geld: de inzet van milieucontroleurs. Die kan de stadsmarinier dan tijdelijk voor zijn rekening nemen. Zo houdt hij de voortgang erin en kan in de tussentijd gezocht worden naar een structurele oplossing.

Urgentie

Belangrijk is dat de stadsmarinier een sfeer van urgentie weet op te roepen: nú moet er iets gebeuren! En dan gebeurt het vaak ook. Zo sprak een stadsmarinier met de directie van het Kruidvat. Hij overtuigde hen dat het goed zou zijn voor de veiligheid om in de nieuwe vestiging in winkelcentrum Zuidplein niet voor de standaardinrichting te kiezen. Hierdoor wordt er nu goed nagedacht over de aard en inrichting van nieuwe winkels op het Zuidplein. Hiermee wordt voorkomen dat er zich winkels vestigen die risico’s opleveren. Is er een eenmaal een sfeer van urgentie, dan kan de stadsmarinier de nodige maatregelen nemen of laten nemen. En meestal is er dan ook bereidheid om mee te werken.

Daadkracht en samenwerking

Daadkracht, dat is waar het om gaat. En samenwerking. Dat moet ook wel, want de stadsmariniers hebben geen grote staven tot hun beschikking. In de meeste gevallen zien de partners dat de samenwerking loont: eindelijk verandert er iets, ten goede. Maar soms moet de stadsmarinier samenwerking afdwingen. Dat kan hij ook, omdat hij direct tot de hoogste niveaus toegang heeft (Stuurgroep Veilig en de burgemeester). De opdrachtgever van de stadsmariniers is het college van burgemeester en wethouders.

Stadsmariniers blijven dus doorgaan tot ze bereikt hebben wat ze willen. Dat doen ze met een stevige uitvoering, tempo maken en doortastendheid. Zonodig dwars door diensten, instellingen, procedures en culturen heen. Soms is dat ook nodig, willen ze hun wijk of gebied veiliger maken. Dat is uiteindelijk hun eerste opdracht. Vaak blijkt deze focus op resultaat stimulerend te werken op de andere partijen. Men doet mee. Niet omdat de stadsmarinier het zegt, maar omdat men ervan overtuigd is dat de voorgestelde aanpak de enige juiste is om snel (of eindelijk) resultaat te halen.

Stadsmariniers blijven doorgaan tot ze bereikt hebben wat ze willen. Daadkracht en samenwerking, dat is waar het om gaat.

Zwakke wijken sterker maken

De stadsmarinier kan dus stevig ingrijpen, waar nodig. Maar ook zoekt hij de achterliggende problemen op en probeert hij veilig en sociaal met elkaar te verbinden. Want alleen repressie is geen duurzame oplossing. Wat vooral nodig is, is zwakke wijken sterker maken. Duurzame verbindingen leggen. En aan anderen dingen overdragen, zodat die het stokje kunnen overnemen. Dat kan niet in een handomdraai, dat kost tijd. Bewoners moeten af van het negatieve beeld over hun wijk. Ze moeten leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een betere leefomgeving. Hen daarin steunen en vertrouwen geven en zonodig zelf mee willen doen, is ook een belangrijke taak van de stadsmarinier.

Waaraan moet een stadsmarinier voldoen?

Een stadsmarinier is een doortastende duizendpoot. Maar wat moet hij/zij in huis hebben?
Een ‘echte’ stadsmarinier:

 • beschikt over een brede maatschappelijke ervaring
 • is gewend aan de omgang met bestuurders, diensten en maatschappelijke organisaties
 • heeft een sterke persoonlijkheid. Iemand met statuur, power en inzicht in wat er gaande is in de stad
 • is aan de ene kant een vrijbuiter, aan de andere kant procesmanager
 • is vooral gericht op (blijvend) resultaat
 • is iemand die van aanpakken houdt maar ook mensen voor zich weet te winnen
 • kan sturen zonder zelf in de uitvoering te duiken
 • kan problemen duiden met een goed gevoel voor verhoudingen en posities
 • laat anderen successen boeken
 • in zijn/haar profielschets staan de volgende eigenschappen centraal:
  • communicatief
  • resultaatgericht
  • analytisch sterk
  • op het proces gericht en niet op de inhoud

Publicatie

Gemeente Rotterdam werkt al meer dan 15 jaar met stadsmariniers. Meer informatie over de activiteiten en context van hun werk vindt u in de publicatie De stadsmariniers van Rotterdam.