Te laat besluit en dwangsom
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/dwangsom/
Ga naar de hoofdinhoud

Als de gemeente Rotterdam te laat beslist op uw aanvraag of bezwaar, heeft u soms recht op een geldbedrag. Dit bedrag wordt een dwangsom genoemd.

Heeft u een aanvraag of bezwaar ingediend? U mag altijd vragen hoe het ermee is. Ook voordat de beslisperiode voorbij is.

3 Stappen voor een dwangsom

 • Ingebrekestelling

Is de gemeente te laat? Laat dit schriftelijk weten. Dit heet: 'In gebreke stellen'. In gebreke stellen doet u met het formulier Dwangsom. Of met een eigen brief, waarop u de term 'Ingebrekestelling' schrijft.

 • Nog 2 weken wachten op een besluit

Na ontvangst van uw brief of formulier, heeft de gemeente 2 weken om alsnog te beslissen op uw bezwaar of aanvraag.

 • Dwangsom

Heeft de gemeente dan nog geen besluit genomen? Dan krijgt u automatisch per dag een geldbedrag: de dwangsom.

Via de knop 'Formulier downloaden' opent u het formulier Dwangsom.

Stuur het formulier of uw brief per post. Schrijf de afdeling erop waar u de aanvraag of het bezwaar heeft gedaan. De gegevens van de afdeling staan op de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar.

U kunt géén dwangsom eisen als

 1. u het goedvindt dat de uw aanvraag langer duurt
 2. uzelf voor vertraging bij uw aanvraag heeft gezorgd
 3. u onredelijk lang wacht met uw Ingebrekestelling. Stel: u heeft op 3 mei een uitkering aangevraagd. De uiterste beslisdatum is dan 27 juni. Als u pas 1 augustus een dwangsom vraagt, is dat onredelijk
 4. u niets met de aanvraag of het bezwaar te maken hebt
 5. bij een bezwaar, u niet alle regels heeft gevolgd. Bijvoorbeeld dat u het bezwaar niet heeft ondertekend. Dan wordt uw bezwaar wordt afgewezen, zonder dat er naar de inhoud wordt gekeken.
 6. de gemeente er echt niets aan kon doen. Bijvoorbeeld: de ambtenaren mochten in de eerste periode van corona niet naar kantoor. Daardoor konden zij de originele poststukken niet zien.
 7. de gemeente uw verzoek Wet openbaarheid van bestuur (Wob) te laat afhandelt. Als de beslisperiode voorbij is, dan kunt u wel een 'bezwaar niet tijdig beslissen' indienen. Of u stuurt een ingebrekestelling om hierna 'rechtstreeks beroep niet tijdig beslissen' in te kunnen stellen bij de rechtbank. Op de pagina bezwaar gemeentebesluit leest u hoe u bezwaar maakt

Wet dwangsom en beroep

Meer informatie over de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u een brief of formulier Dwangsom gestuurd? Dan stuurt de gemeente u een besluit per brief. In het besluit staat óf een dwangsom moet worden betaald en hoe hoog dit bedrag is.

Hoogte dwangsom

De hoogte van de dwangsom is maximaal € 1442 en bestaat uit:

 • € 23 per dag voor de eerste 14 dagen
 • € 35 per dag voor de daaropvolgende 14 dagen
 • € 45 per dag voor de derde periode van 14 dagen

Oneens met afwijzing dwangsom

Heeft de gemeente uw aanvraag dwangsom afgewezen, dan kunt u een bezwaar indienen.

Dwangsom via de rechtbank

Heeft u de Ingebrekestelling 2 weken geleden gestuurd? En nog geen reactie? U mag ook naar de rechtbank gaan en een beroep indienen. Dit kost wel geld.

Het formulier opsturen is voldoende.

U mag zelf ook een brief maken. Schrijf het woord: 'Ingebrekestelling' erop.

Verder vermeldt u

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • om welke soort aanvraag het gaat
 • bij welke afdeling u de aanvraag of bezwaar heeft gedaan
 • op welke datum de gemeente had moeten beslissen
 • het kenmerk of nummer. Dat staat op de ontvangstbevestiging van uw aanvraag of bezwaar
 • uw bankrekeningnummer (IBAN, bijvoorbeeld NL 12 ABCD 1234 1234 12)
 • uw handtekening en datum waarop u de brief verzendt

Beslisperiode voor aanvragen

 • De gemeente moet binnen een vaste periode een beslissing nemen over uw aanvraag. Op de brief 'ontvangstbevestiging' staat de beslisperiode.
 • Voor sommige aanvragen ligt de periode vast in de wet. Bijvoorbeeld 8 weken. Is er geen wettelijke periode voor uw aanvraag? Dan geldt een 'redelijke periode'. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing en hoe ingewikkeld de aanvraag of het bezwaar is. Soms duurt het een paar weken, maar kan ook enkele maanden zijn.
 • De gemeente moet in ieder geval binnen 8 weken een beslissing nemen of een nieuwe beslisperiode bekendmaken.

Beslisperiode voor bezwaren

 • Er is een wettelijke periode waarin de gemeente op uw bezwaar moet reageren. In de meeste gevallen is dit 6 weken.
 • Soms is advies nodig van onafhankelijke deskundigen. Dan duurt de reactie meestal 12 weken.
 • In een heel enkel geval kan er nog een andere periode zijn.

Uitstel beslisperiode

Soms heeft de gemeente meer tijd nodig om te beslissen. Bijvoorbeeld omdat er meer informatie nodig is. Dan kan de beslisperiode verlengd worden met maximaal 6 weken. De gemeente moet u de verlenging laten weten.

 • burgers
 • bedrijven
 • advocaten

Aanvraag uitkering PW, IOAW of IOAZ 

Gaat het over zaken over een uitkering PW, IOAW of IOAZ? Bijvoorbeeld over een afwijzing of een maatregel? Dan stuurt u het formulier of uw brief naar:

Werk en Inkomen
Postbus 1024
3000 BA Rotterdam

Belastingen gemeente Rotterdam

Voor Belastingen zijn er andere wettelijke periodes voor de afhandeling van bezwaarschriften. De bezwaarschriften worden door Belastingen zelf afgehandeld. Op de pagina Bezwaar belastingen staat hoe u bezwaar maakt.

Overige bezwaarschriften

Gaat het over een ander bezwaar, dan stuurt u het formulier of uw brief naar:

De Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.