Koninklijke onderscheidingen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 21-09-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/koninklijke-onderscheidingen/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding (lintje) als de persoon iets heel bijzonders heeft gedaan voor de samenleving.

Iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding doet u via de knop 'Onderscheiding aanvragen'.

  • Wilt u iemand voordragen voor een Koninklijke onderscheiding tijdens de Lintjesregen? Dan moet uw voorstel vóór 1 juli van elk jaar zijn ingediend.
  • Gaat het om een uitreiking tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum of een afscheid? Dan moet het voorstel tenminste 6 maanden van tevoren worden ingediend.

Koninklijke onderscheidingen bestaan in verschillende soorten en op verschillende niveaus. Wie welke onderscheiding krijgt, beoordeelt het Kapittel voor de Civiele Orden.

Op Lintjesregen, de laatste werkdag voor Koningsdag, is het altijd druk op het stadhuis. Het regent dan in de Burgerzaal oranje tijdens de bekende ‘lintjesregen’. Enkele tientallen Rotterdammers krijgen dan namens de Koning een Koninklijke onderscheiding, uit handen van de burgemeester. Meer informatie over het decoratiestelsel vindt u op de website over koninklijke onderscheidingen.

Procedure

De burgemeester geeft advies over alle aanvragen. Is dit advies positief, dan wordt er ook een voorstel gedaan voor de soort en hoogte van de onderscheiding.

Daarna geeft de Commissaris van de Koning ook advies. Als laatst geeft het Kapittel voor de Civiele Orden een eindadvies. Dit centrale adviesorgaan bekijkt ook door welk ministerie in welke orde en graad iemand een lintje kan krijgen.

Na het oordeel van de betrokken minister wordt een concept-Koninklijk Besluit gemaakt dat hierna door Z.M. de Koning wordt getekend.

De aanvraag voor een Koninklijke onderscheiding is gratis.

De behandeling duurt meestal 5 maanden tot bijna 1 jaar. Dit komt doordat meerdere afdelingen de aanvraag beoordelen.

  • mensen die zich bijzonder hebben ingespannen voor de samenleving. Dat kunnen vrijwilligers zijn. Bijvoorbeeld mensen die al vele jaren onvermoeibaar en onbaatzuchtig helpen bij een vereniging, instelling, bedrijf of maatschappelijke organisatie. Maar ook mensen die binnen hun werkkring een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd
  • burgers en bedrijven mogen een onderscheiding voor iemand aanvragen

Heeft u vragen? Neem contact op via: 

E-mail: onderscheidingen@rotterdam.nl
Telefoonnummer: 14 010