Vluchtelingenpaspoort
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 26-07-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/vluchtelingenpaspoort/
Ga naar de hoofdinhoud

Het vluchtelingenpaspoort is een reisdocument voor mensen die erkend zijn als vluchteling in Nederland. Het is ook een identiteitsbewijs.

U komt persoonlijk naar de balie voor de aanvraag van het vluchtelingenpaspoort. U maakt hiervoor een afspraak.

Geen (spoed)aanvragen voor paspoorten eind juli

Van donderdag 29 juli 12.00 uur tot en met zaterdag 31 juli 18.00 uur kunt u geen aanvraag of spoedaanvraag voor een paspoort aan de balie doen. Dat komt door de introductie van de nieuwe Nederlandse Identiteitskaart in het systeem. Houd hier rekening mee. Maak op tijd een afspraak voor een andere datum.

Proef nieuwe apparatuur

De gemeente doet een proef met nieuwe apparatuur bij het aanvragen van een paspoort of identiteitskaart. Van 20 juli tot en met 6 augustus in stadswinkel Centrum en van 9 augustus tot en met 27 augustus in stadswinkel IJsselmonde. Meer informatie leest u in de folder

Afspraak maken

Maak online een afspraak via de knop Afspraak maken. Of bel 14 010.

Bezorgen paspoort

Vanwege de corona maatregelen en de beperkte beschikbaarheid op onze locaties bezorgen wij tijdelijk gratis uw paspoort.

Afhalen in stadswinkel Rozenburg en Hoek van Holland

Heeft u uw paspoort aangevraagd in stadswinkel Rozenburg of Hoek van Holland? Dan haalt u uw paspoort af tijdens de openingstijden bij de betreffende stadswinkel. U maakt geen afspraak. De openingstijden vindt u op de pagina stadswinkels en openingstijden. Of u maakt gebruik van de bezorgdienst.

 • Binnen maximaal 3 maanden moet u uw paspoort zelf afhalen.
 • Verhuist u tussen de aanvraagdatum en afhaaldatum naar een andere gemeente? Dan haalt u uw nieuwe paspoort op bij uw nieuwe woongemeente. Neem vooraf contact op met de nieuwe woongemeente.
 • Kijk voor informatie over het aanvragen en ophalen van een paspoort voor minderjarigen onder het kopje Jonger dan 18 jaar.

Let op: Paspoorten die in de overige stadswinkels zijn aangevraagd, worden thuisbezorgd.

Verlengen

U kunt uw vluchtelingenpaspoort niet 'verlengen'. Als het verlopen is, moet u een nieuw paspoort aanvragen. Uw nieuwe paspoort heeft een nieuwe einddatum en een nieuw nummer.

Spoedaanvraag

Heeft u snel een nieuw paspoort nodig? Dan kunt u gebruik maken van de spoedprocedure. U betaalt hier extra kosten voor. Kijk voor meer informatie op de pagina Spoedaanvraag reisdocumenten.

Soort aanvraag 2021
Vluchtelingenpaspoort voor alle leeftijden € 56,50
Extra kosten spoedprocedure € 50,90

Vluchtelingenpaspoort kopen met AOW- of jeugdtegoed

Vanaf 1 oktober 2020 kunt u met het AOW- of jeugdtegoed op uw Rotterdampas een vluchtelingenpaspoort kopen bij de gemeente.

U maakt een afspraak bij een van de stadswinkels voor het aanvragen van een vluchtelingenpaspoort. Bij de aanvraag aan de balie betaalt u met het AOW- of jeugdtegoed op uw Rotterdampas. U kunt ook een deel met het AOW- of jeugdtegoed betalen en het restant contant afrekenen of pinnen.

Een reisdocument kan niet verlengd worden, u moet een nieuw document aanvragen.

U moet onderstaande zaken meenemen naar de afspraak:

 • Een goedgelijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U kunt het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De winkels van fotografen blijven tijdens de lockdown gesloten maar op afspraak kunt u pasfoto’s laten maken voor uw paspoort. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Uw verblijfsvergunning.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Staat u onder curatele? Dan moet uw curator (schriftelijk) toestemming geven.
 • Vanaf de leeftijd van 12 jaar worden bij de aanvraag van het paspoort vingerafdrukken afgenomen door de baliemedewerker. Zorg er daarom voor dat u schone vingers heeft.
 • Bij de aanvraag van uw paspoort moet u persoonlijk aanwezig zijn.


Vluchtelingenpaspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)

 • Een kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen. Pasfoto's maken kan niet in de Stadswinkels. U kunt het beste naar een fotograaf voor een goede pasfoto. De winkels van fotografen blijven tijdens de lockdown gesloten maar op afspraak kunt u pasfoto’s laten maken voor uw paspoort. De medewerker aan de balie bepaalt of uw pasfoto aan de eisen voldoet.
 • Alle reisdocumenten die in uw bezit zijn. Ook de laatst afgegeven reisdocumenten die zijn verlopen.
 • Een verklaring (pdf) dat de ouder(s)/gezaghouders toestemming geven.
 • Een geldig identiteitsbewijs van beide ouder(s)/gezaghouders.
 • Bij de aanvraag van het paspoort moet de minderjarige (ook als het om een baby gaat) aanwezig zijn.

Meestal wordt direct beslist op een aanvraag.

 • de wettelijke termijn om een beslissing te nemen is 4 weken
 • dit kan eenmalig verlengd worden met 4 weken
 • is de aanvraag akkoord, dan is de gebruikelijke levertijd 5 werkdagen
 • het vluchtelingenpaspoort is geldig voor alle landen met uitzondering van het land waarvan de aanvrager de (vermoedelijke) nationaliteit bezit.
 • u kunt alleen een reisdocument aanvragen in de gemeente waar u bent ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). In dit geval de aanvrager die is ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP) van Rotterdam. Let op: het bezit van een vluchtelingenpaspoort is geen garantie dat u ook daadwerkelijk toegelaten wordt in elk land.
 • de geldigheidsduur van het vluchtelingenpaspoort is afhankelijk van de verblijfsvergunning:
  - heeft u een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd? Dan is de geldigheidsduur 5 jaar
  - heeft u een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd? Dan is het vluchtelingenpaspoort geldig tot de einddatum van uw verblijfsvergunning. Met een minimum geldigheidsduur van 1 jaar en een maximum van 3 jaar

Paspoort voor minderjarige (onder 18 jaar)
Minderjarige kinderen met een verblijfsvergunning regulier kunnen een vreemdelingenpaspoort aanvragen.

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Voor medische zorg moet u normaal gesproken een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts. De legitimatieplicht geldt bovendien voor iedereen, ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. In deze bijzondere tijden van corona mag u ook een verlopen identiteitsbewijs meebrengen. Wel moet u zo snel mogelijk een geldig identiteitsbewijs regelen en dat alsnog aan de zorgverlener laten zien.

 • Personen met een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde of onbepaalde tijd komen in aanmerking voor een vluchtelingenpaspoort
 • Personen met een reguliere verblijfsvergunning voor bepaalde of onbepaalde tijd kunnen een aanvraag doen voor een vreemdelingenpaspoort

Personen zonder nationaliteit (staatloos) met een reguliere verblijfsvergunning hebben recht op een vreemdelingenpaspoort.

Personen met een vreemde, onbekende of vermoedelijke nationaliteit hebben vooraf toestemming nodig van de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het vreemdelingenpaspoort.

Bent u uw vluchtelingenpaspoort kwijt, dan moet u de vermissing melden bij één van de stadswinkels. U moet hiervoor een afspraak maken.

Vermissing

Wacht niet te lang met het melden van de vermissing. Met het vermiste document kan fraude gepleegd worden. Door de vermissing te melden, weten instanties dat het document niet gebruikt mag worden. U kunt ook uw kwijtgeraakte document in de landelijke zoekmachine opzoeken. Uw gevonden reisdocument krijgt u nooit terug. Ter voorkoming van misbruik wordt dit document vernietigd.

In de stadswinkel vult u een verklaring van vermissing in. Als u dat wilt, kunt u meteen een nieuw document aanvragen. Kunt u het oude document niet laten zien door diefstal? Dan neemt u het proces-verbaal gemaakt door de politie mee.

Beschadiging

Als uw paspoort beschadigd is, dan kunt u een nieuw document aanvragen. Door het vaak of lang doorbuigen van een paspoort kan het document worden beschadigd. Houdt hier rekening mee bij het bewaren van het document. Bijvoorbeeld door het niet in de achterzak van een broek op te bergen.

Spoedaanvraag

U kunt alleen een spoedaanvraag doen als het verloren of beschadigde document door de gemeente Rotterdam is afgegeven. Het nieuwe paspoort kan later klaar zijn als het vorige document door een andere gemeente is afgegeven.

Vermiste document teruggevonden

Heeft u een paspoort als vermist opgegeven? Dan moet u het document bij de stadswinkel inleveren als u het terugvindt. Het vermiste document kan niet meer gebruikt worden.

Heeft u al een nieuwe aanvraag gedaan, dan kunt u de aanvraag niet afzeggen. Geeft u bij het afhalen van het nieuwe document wel het teruggevonden document af aan de balie. Dan kan hiervan een aantekening worden gemaakt.