Prostitutie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-08-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/prostitutie/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam is het mogelijk om op een legale manier een seksbedrijf te voeren. Voor sekswerkers en exploitanten van seksbedrijven gelden echter verschillende regels.

Deze regels leest u hieronder.

Sekswerkers

Bent u een sekswerker? En wilt u meer informatie over bijvoorbeeld gezondheid, hulpverlening, soa-testen of zelfstandig werken? Bekijk dan de informatie hieronder.

In Rotterdam is het mogelijk om op een legale manier een seksbedrijf te voeren. Personen met een geldige verblijfstitel om in Nederland te mogen werken, mogen dat doen voor of bij Rotterdamse seksbedrijven met een vergunning.

Leeftijd prostituees

Alleen personen vanaf 21 jaar mogen voor of bij een seksbedrijf werken. Er geldt een overgangsregeling voor personen die al vóór 1 januari 2016 als prostituee werkten. Het seksbedrijf waarvoor of waarbij u werkt, moet dit kunnen aantonen in de bedrijfsadministratie.

De leeftijdseis is als verbodsbepaling voor exploitanten opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Een overtreding van dit artikel kan gevolgen hebben voor de vergunning van de exploitant (schorsen of intrekken vergunning). Voor sekswerkers zelf is er geen straf opgenomen in de APV.

Rechten en plichten sekswerker

Sekswerkers hebben rechten en plichten. Meer informatie over arbeidsverhoudingen en uw rechten als sekswerker, vindt u in het infoblad 'Rechten en plichten als sekswerker':

Gezondheid en hulpverlening

Als prostituee kunt u bij meerdere organisaties terecht met vragen over het werk, veiligheid, gezondheid, financiën en uitstapprogramma's. Meer informatie over deze onderwerpen, instanties en programma's kunt u lezen in het infoblad 'Gezondheid en hulpverlening':

Vertrouwenspersoon

In Rotterdam is een vertrouwenspersoon voor sekswerkers aangesteld. Zij biedt laagdrempelige hulp en advies aan sekswerkers en kan misstanden signaleren. Zij werkt onafhankelijk. Er kan anoniem en in vertrouwen met haar worden gesproken.

Vormen van prostitutie in Rotterdam

 • Seksbedrijven met vergunning: in Rotterdam zijn verschillende soorten seksbedrijven met een vergunning: clubs, privé-huizen, massagesalons, escortbureaus en seksbioscopen. Op de pagina Vergunning seksinrichting of escortbedrijf vindt u meer informatie.
 • Thuiswerk: in Rotterdam is het toegestaan om op kleine schaal thuis te werken, maar alleen als dit niet bedrijfsmatig is. De thuiswerker moet op dit huisadres staan ingeschreven bij de basisregistratie personen (BRP). Het is niet toegestaan om met meerdere personen te werken. Daarnaast mag u niet adverteren. Voor niet bedrijfsmatige thuisprostitutie geldt geen vergunningplicht.
 • Escortbedrijven: zelfstandige escorts hebben in Rotterdam een vergunning nodig. Met deze vergunning mogen zij bedrijfsmatig opereren en ook adverteren. Wilt u meer informatie over de aanvraag van een escortvergunning? Dat kan via de pagina Vergunning seksinrichting of escortbedrijf.
 • Raam- en straatprostitutie: raam- en straatprostitutie zijn verboden in Rotterdam.

Exploitanten en vergunningen

Bent u een exploitant van een seksbedrijf ? En wilt u meer informatie over uw vergunning? Of wilt u een vergunning aanvragen? Bekijk dan de informatie hieronder.

Beleid prostitutie en seksbranche Rotterdam

In de nota Prostitutie en Seksbranche Rotterdam 2015 staat het Rotterdamse beleid over prostitutie en de seksbranche beschreven. Hierin wordt onder andere het vergunningstelsel voor seksbedrijven uitgelegd. Ook leest u hier aan welke criteria vergunningaanvragen worden getoetst:

Vergunningen voor de seksbranche Rotterdam

De gemeente Rotterdam kent vier verschillende vergunningen voor seksbedrijven. Welke voor u van toepassing is, hangt af van het soort activiteiten in uw bedrijf:

 1. Bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie
 2. Bedrijfsmatig gelegenheid geven tot prostitutie in de vorm van bemiddeling tussen klant en sekswerker (escortbedrijven)
 3. Bedrijfsmatig gelegenheid geven tot het verrichten van seksuele handelingen tegen betaling (bijvoorbeeld peepshows, sekstheater)
 4. Bedrijfsmatig aanbieden van vertoningen van erotisch-pornografische aard tegen betaling (bijvoorbeeld sekswinkels met videocabines of seksbioscopen)

Wanneer vergunning nodig?

U heeft een vergunning nodig als u uw activiteit bedrijfsmatig aanbiedt. De volgende criteria bepalen onder andere of er sprake is van een bedrijf:

 • als er wordt geadverteerd
 • er werken meerdere personen
 • op het adres van het bedrijf staan geen bewoners ingeschreven
 • organisatie en omvang van het aanbod
 • een zakelijke uitstraling en herkenbaarheid als seksbedrijf.

Leeftijdsverhoging prostituees

U mag alleen prostituees voor of bij u laten werken als deze ouder zijn dan 21 jaar. Overtreding van deze regel kan consequenties hebben voor uw vergunning (bijvoorbeeld schorsen of intrekken).

Bedrijfsplan

Als uw bedrijf prostitutie aanbiedt dan bent u bij het aanvragen van een vergunning verplicht een bedrijfsplan aan te leveren. In een bedrijfsplan geeft u aan welke maatregelen er worden genomen voor hygiëne, gezondheid, zelfbeschikkingsrecht en het voorkomen van strafbare feiten.

De regels voor het bedrijfsplan zijn vastgelegd in artikel 3.15 van de APV:

Hieronder vindt u voorbeelden van een bedrijfsplan:

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met directie Veiligheid, Horeca Vergunningen, telefoonnummer 010 - 267 2500.

Zie ook

Regulering prostitutie en seksbranche van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Rotterdam 2012 (hoofdstuk 3).

Misstanden in de seksbranche

Verschillende branches, waaronder de seksbranche, zijn kwetsbaar voor misstanden zoals mensenhandel, uitbuiting en slechte arbeidsomstandigheden. Lees hieronder hoe u signalen van misstanden kunt herkennen en waar u misstanden kunt melden.

Als iemand tegen zijn of haar zin in de seksindustrie werkt, spreken we van uitbuiting. Veel slachtoffers zijn bang om hulp te vragen. Buitenlandse slachtoffers weten daarnaast vaak niet dat de Nederlandse politie betrouwbaar is. Misstanden en uitbuiting zijn vaak te herkennen. Als een sekswerker:

 • zichtbare verwondingen heeft
 • niet weet waar zijn/haar paspoort is
 • 24/7 door iemand wordt 'begeleid' en/of draagt inkomsten af
 • bang lijkt te zijn voor de man/vrouw die hem/haar 'begeleidt'
 • lange werkdagen maakt en doorwerkt bij ziekte of zwangerschap
 • geen klanten mag weigeren
 • vaak van locatie wisselt
 • onzeker oogt, niet goed lijkt te weten waar hij/zij is of kan niet goed uitleggen hoe hij/zij hier terecht is gekomen
 • in een klein appartement verblijft met meerdere (jonge) sekswerkers, soms in combinatie met personen die de boel 'in de gaten houden'.

Let op: deze lijst met signalen is niet volledig. Wanneer u deze signalen waarneemt is het belangrijk dat u dit meldt. Raadpleeg bij twijfel ook de op deze site genoemde instanties. Dit kan ook anoniem.

Waar kunt u verdachte situaties melden?

 • Politie:
  • voor directe hulp en ondersteuning, bel alarmnummer 112
  • in overige gevallen belt u 0900 - 88 44
 • Humanitas Prostitutie Maatschappelijk Werk: 010 - 221 17 15
 • Anoniem melden, via Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 70 00

Voor arbeidsuitbuiting

Voor meldingen over arbeidsuitbuiting kunt u terecht bij Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, telefoon 0800 - 51 51.