Wegwijzer bij overlijden voor nabestaanden
Gepubliceerd op: 15-01-2020
Geprint op: 16-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/overlijden/
Ga naar de hoofdinhoud

Bij een overlijden moet er veel geregeld worden. De gemeente regelt ook een aantal zaken voor u. Op deze pagina leest u wat u zelf moet regelen en wat de gemeente voor u regelt.

Meestal doet de uitvaartverzorger aangifte van overlijden. Wilt u zelf aangifte doen? Dan doet u dat in de gemeente waar de persoon is overleden. Om aangifte te doen, heeft u eerst een verklaring van overlijden nodig. Deze krijgt u via uw huisarts of behandelend arts bij overlijden in een zorginstelling of ziekenhuis. Na het doen van de aangifte ontvangt u een uittreksel van de overlijdensakte. Op dit uittreksel staan gegevens van de overledene. De gemeente Rotterdam bewaart de originele overlijdensakte. Ook verwerkt de gemeente het overlijden in de Basisregistratie Personen (BRP).

Doorgeven van het overlijden

De gemeente geeft het overlijden door aan Gemeentebelastingen Rotterdam, de Sociale Verzekeringsbank en de zorgverzekeraar. Ook organisaties als het UWV en het pensioenfonds worden geïnformeerd. U moet zelf het overlijden melden aan niet-overheidsinstanties. Denk hierbij aan banken, de woningbouwvereniging en verzekeringsmaatschappijen. U heeft hiervoor het uittreksel van de overlijdensakte nodig.

Overlijden in het buitenland

Overlijdt er iemand in het buitenland? Dan doet u aangifte van overlijden bij de gemeente in het land waarin de persoon is overleden. Daar wordt de overlijdensakte opgemaakt. U doet ook aangifte in de gemeente in Nederland waar de overledene staat ingeschreven. Hiervoor heeft u de overlijdensakte uit het buitenland nodig. Neem contact op met het gemeentelijk servicenummer 14 010 voor meer informatie over de documenten die u nodig heeft.

Meer informatie over ‘Overlijden in het buitenland’ vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Belastingdienst

De gemeente die de akte van overlijden opstelt, licht ook de Belastingdienst in. Als u een toeslag krijgt wordt deze automatisch aangepast aan de nieuwe situatie.

Als de overledene altijd aangifte van inkomstenbelasting heeft moeten doen, dan krijgen de nabestaanden nog een aangifteformulier nagestuurd. Dit heet het F-formulier. Ontvangt u een erfenis en moet u van de Belastingdienst betalen? Dan krijgt u daarover bericht van de Belastingdienst. U moet zelf aangifte doen van de erfenis.

Wat moet u doen met de parkeervergunning?

Woont u op hetzelfde adres als de overledene? Dan krijgt u van ons twee weken na de aangifte van overlijden een brief toegestuurd. Hierin staat dat u de parkeervergunning kunt overnemen. Wilt u dit niet? Dan hoeft u niets te doen. De vergunning wordt vanzelf één maand na overlijden ingetrokken.

Wat moet u doen met een identiteitsbewijs?

Heeft de overledene nog een paspoort of identiteitskaart? Dan bent u verplicht deze in te leveren. U maakt hiervoor een afspraak via het gemeentelijk servicenummer, telefoon 14 010.

Let op: voor sommige zaken heeft u nog een identiteitsbewijs nodig van de overledene. Bijvoorbeeld bij het sluiten van rekeningen. Lever het paspoort of de identiteitskaart pas in als u daarmee klaar bent. U krijgt geen uitnodiging van ons om het paspoort of de identiteitskaart in te komen leveren.