Sociaal raadslieden
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/sociaal-raadslieden/
Ga naar de hoofdinhoud

Sociaal raadslieden kunnen u de weg wijzen in wetten, regelingen, formulieren en (overheids-) instellingen.

De sociaal raadslieden zijn te vinden bij de Vraagwijzer bij u in de buurt. Om de sociaal raadslieden te spreken moet u eerst een afspraak maken.

U kunt terecht voor vragen over onder meer:

 • Belastingen en Toeslagen
 • Uitkeringen
 • Beslaglegging en verrekening
 • Studiefinanciering
 • Wonen
 • Werken

Hoe maakt u een afspraak bij sociaal raadslieden?

 • U kunt langsgaan bij de Vraagwijzer, alleen daar is het mogelijk een afspraak in te plannen bij sociaal raadslieden. Daar krijgt u een intakegesprek en daarna wordt er een afspraak voor u ingepland bij een van de sociaal raadslieden.
 • Voor de Vraagwijzer bij u in de buurt kunt u kijken op de pagina over de Vraagwijzer.
 • Voor een afspraak bij de Vraagwijzer kunt u bellen met 14 010 of online een afspraak maken.

Welke hulp kunt u krijgen?

Soms heeft u genoeg aan een advies van de raadsman of raadsvrouw en kunt u zelfstandig verder. In andere gevallen kan de raadsman of raadsvrouw u helpen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een brief of een bezwaarschrift of door te bemiddelen bij (overheids)instanties.

Het kan ook zijn dat een andere instantie u beter kan helpen. De sociaal raadslieden verwijzen u dan door naar bijvoorbeeld een advocaat.

Wat moet u meenemen naar uw afspraak?

Neem naar uw afspraak alle gegevens mee die met uw vraag of probleem te maken hebben. Zoals:

 • loon- of uitkeringsspecificaties
 • brieven die met het probleem te maken hebben
 • digitale bewijsstukken

Meer informatie

Heeft u een vraag voor de sociaal raadslieden? Neem dan contact op via het contactformulier of bel naar 14 010. U kunt ook binnenlopen bij een Vraagwijzer bij u in de buurt.