Verhuizen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 05-08-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/verhuizen/
Ga naar de hoofdinhoud

Welkom in Rotterdam! Komt u net in Rotterdam wonen of woont u hier al langer en verhuist u binnen Rotterdam? Geef dan op tijd uw verhuizing aan ons door. Op deze pagina vindt u hier informatie over.

Wilt u informatie over de gemeentelijke dienstverlening, wilt u weten waar u hulp kunt krijgen of hoe u zich kunt inzetten voor uw leefomgeving? Om u op weg te helpen vindt u onder het kopje 'Wegwijs in Rotterdam' wat handige tips. Ook staan hieronder links naar andere pagina’s op het gebied van verhuizen.

Huisvestingsvergunning

Briefadres

Adresonderzoek

Wie kan aangifte van verhuizing doen?

 • Iedere meerderjarige die in Rotterdam woont, voor zichzelf
 • Iedere andere meerderjarige die schriftelijk gemachtigd is
 • De curator voor een persoon die onder toezicht is gesteld
 • De ouder of voogd voor iedere minderjarige die jonger is dan 16 jaar
 • Iedere minderjarige van 16 jaar en ouder voor zichzelf, behalve als de ouders, voogden of verzorgers de aangifte al voor hen doen

Let op! Bent u niet gehuwd of geregistreerd partner, dan moet u apart van elkaar verhuisaangifte doen als u naar een gezamenlijk nieuw adres verhuist.

Wanneer u naar een andere gemeente verhuist, neem contact op met de nieuwe gemeente om daar aangifte te doen.

Geef op tijd uw verhuizing door aan de gemeente

U bent verplicht uiterlijk vijf dagen na uw verhuizing door te geven aan de gemeente dat u in Rotterdam woont. Geef daarom op tijd uw verhuizing door. Alleen als wij het nieuwe adres hebben geregistreerd, kunt u gebruik maken van gemeentelijke producten, zoals een paspoort en vergunningen. Wilt u meer weten over de registratie van uw persoonsgegevens, kijk dan op de pagina Basisregistratie Personen (BRP).

Let op! De gemeente Rotterdam kan u een bestuurlijke boete BRP van maximaal 325 euro opleggen als u bewust onjuiste informatie doorgeeft aan de Basisregistratie Personen. Geef daarom op tijd uw verhuizing door aan de gemeente!
De gemeente voert regelmatig controles uit op de inschrijvingen bij de gemeente. Dat kan betekenen dat u een huisbezoek kan krijgen.

Kloppen uw adresgegevens niet en wilt u deze achteraf laten corrigeren?

Dan kunt u een aanvraag doen voor de correctie van uw adresgegevens.

Contact met uw woonomgeving

Via de gebiedscommissie, de wijkraad of het wijkcomité dat in uw gebied actief is, hebben bewoners invloed op hun directe woonomgeving. Op de pagina gebiedscommissies kunt u in contact komen met de gebiedsorganisatie in uw buurt.

Officiële bekendmakingen

Op Overheid.nl vindt u de officiële bekendmakingen van de gemeente zoals vergunningen, verordeningen en beleidsregels. Ook handig: de app 'Rotterdam-Omgevingsalert’.

Meldingen en klachten over de buitenruimte

Als er op straat of in het groen iets kapot of vuil is kunt u dat melden via de pagina meldingen, via de app Buiten Beter of via telefoonnummer 14 010. Voor informatie over uw huisvuil kunt u kijken op de afvalwijzer. Daar vindt u de dichtstbijzijnde container voor glas, papier, textiel, kunststof of restafval. Als u een minicontainer aan huis heeft voor oud papier, groente-, fruit- en tuinafval of restafval kunt u op de Rotterdamse afvalwijzer een persoonlijke afvalkalender downloaden. U kunt natuurlijk ook bellen naar 14 010.

Hond uitlaten

In Rotterdam moeten honden aangelijnd zijn en er geldt een opruimplicht voor de uitwerpselen. In veel uitlaat- en losloopzones hoeft u de poep niet op te ruimen. Let op de borden bij de zones die aangeven wat wel of niet mag. Kijk op uitlaatzones waar deze zones zijn.

Vrijwilligerswerk

Als inwoner van Rotterdam kunt u zich inzetten als vrijwilliger. Er zijn mooie projecten in de stad waaraan u kunt meedoen. Wilt u meer weten over mogelijkheden bij u in de buurt, kijk dan op en Rotterdammers voor elkaar.

Meedenken en meedoen

Iedere Rotterdammer kan meedenken, meedoen en meebeslissen over de toekomst van stad, buurt en straat. Als u zich wilt inzetten voor uw stad kunt u zich aansluiten bij bestaande initiatieven of iets nieuws opstarten. Kijk op Meedenken en Doen wat de mogelijkheden zijn.

Zorg en ondersteuning

Zorg of ondersteuning nodig? Heeft u een vraag en komt u er zelf niet uit? De Vraagwijzer helpt u. Bijvoorbeeld met een moeilijke brief, juridische kwesties,vragen over uw gezondheid of geldzaken.Kijk op de pagina Vraagwijzer waar u de Vraagwijzer kunt vinden.

Contact

 • Online
  Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar. U kunt ons online op ieder moment bereiken via de website als u iets wilt melden of een vraag heeft. Maar ook als u een klacht wilt indienen of een compliment wilt geven. Wanneer u iets wilt regelen bij de gemeente, kunt u dit doen via Mijn Loket op onze website.
 • Bellen
  Telefoonnummer 14 010, het centrale nummer van de gemeente, maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur.