Overzicht belastingaanslagen
Gepubliceerd op: 16-01-2017
Geprint op: 06-08-2021
https://www.rotterdam.nl/loket/overzicht-aanslagen-heffingen/
Ga naar de hoofdinhoud

U kunt een overzicht van uw aanslagen Gemeentelijke heffingen en belastingen van de gemeente Rotterdam bekijken.

Aanslagen online bekijken

U bekijkt online uw aanslagen met uw Digid (voor burgers) of eHerkenning (voor bedrijven).

Aanslagen per post opvragen

Vraag een overzicht van openstaande aanslagen aan via:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Heeft u nog vragen?

Bel 14 010.

Het opvragen van het overzicht is gratis.

Vermeld in uw verzoek uw burgerservicenummer en het vorderingsnummer (als u die heeft).

  • de schriftelijke aanvraag wordt binnen vijf tot tien werkdagen afgehandeld
  • aan de balie krijgt u meteen een overzicht mee

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen.

Als u het niet eens bent met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.
Klopt de aanslag, dan moet u wel betalen.

U kunt een ander postadres doorgeven. Dit postadres wordt dan voortaan gebruikt om post naartoe te sturen. Schrijf in uw brief wat uw relatie was met de overleden persoon. Stuur uw aanvraag voor het andere postadres per post:

Gemeente Rotterdam
Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

De gemeente maakt een verschil tussen woningen en niet-woningen.

Onder niet-woningen verstaat de gemeente:

  • boerderijen, tuinderijen, winkels of restaurants met bovenwoning
  • andere onroerende zaken waarin wordt gewoond, maar die vooral worden gebruikt voor niet-woondoeleinden

De adresgegevens voor de belasting aanslagen komen uit de Basisregistratie personen (BRP). Geeft u zo snel mogelijk aan de gemeente door als u gaat verhuizen. De gegevens worden dan aangepast in de BRP.

Afvalstoffenheffing
Voor Afvalstoffenheffing ontvangt u automatisch een vermindering voor het overgebleven aantal maanden. Dit is nadat u echt uit de oude woning bent weggegaan. Voor uw nieuwe woning krijgt u automatisch een aanslag over het aantal maanden dat u de nieuwe woning heeft.

Verhuisd/geen eigenaar meer, toch een aanslag ontvangen
Veel vorderingen en aanslagen worden in november van het vorige jaar klaargezet op basis van de BRP- / kadaster-gegevens van dat moment. Het kan dus zijn dat uw situatie intussen is veranderd. Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Verhuizing bedrijf
Geeft u de verhuizing altijd door aan Belastingen. Stuurt u een kopie mee van één van de volgende stukken:

  • de bevestiging van de adres verandering die u van de Kamer van Koophandel (KvK) heeft gekregen
  • het huurcontract van het pand waar u naartoe verhuist

Omdat online makkelijk en snel bezwaar gemaakt kan worden, wordt er geen reactieformulier meer meegestuurd. U kunt ook per post bezwaar maken.