Hoogte bijstandsuitkering
Gepubliceerd op: 15-05-2018
Geprint op: 21-09-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/hoogte-bijstandsuitkering/
Ga naar de hoofdinhoud

Het basisbedrag voor een bijstandsuitkering is het wettelijk minimumloon. Dit zijn de landelijke regels. De hoogte van uw uitkering hangt af van verschillende zaken.

De hoogte van uw uitkering hangt bijvoorbeeld af van:

 • uw gezins- en leefsituatie
 • of op uw adres kostendelende medebewoners verblijven
 • de leeftijd van uzelf en uw (eventuele) gezinsleden
 • uw woonlasten
 • uw inkomsten en die van uw gezinsleden

U bent ‘alleenstaande’ als u:

 • ongehuwd bent of duurzaam gescheiden leeft

U bent ‘alleenstaande ouder’ als u:

 • ongehuwd bent of duurzaam gescheiden leeft en u minimaal één kind onder de 18 jaar verzorgt

U bent een ‘echtpaar’ als u:

 • gehuwd of samenwonend bent, of daarmee gelijkgesteld

U heeft ‘kostendelende medebewoners’ als u en uw eventuele partner:

 • met huisgenoten van 21 jaar of ouder op hetzelfde adres woont/wonen.

Ontvangt u een bijstandsuitkering en woont u samen met anderen van 21 jaar of ouder in één huis? Dan kan voor u de kostendelersnorm gelden. Dat kan ook als u een IOAW- of een IOAZ-uitkering heeft.

De kostendelersnorm is de bijstandsuitkering die u krijgt als u in één huis woont met een of meer volwassenen van 21 jaar of ouder; de zogenoemde kostendelers. Met hoe meer kostendelers u op één adres woont, hoe lager uw uitkering. De reden hiervoor is dat als u met meer kostendelers woont, u de woonkosten, zoals de huur en energiekosten, kunt delen. Of u de kosten ook daadwerkelijk deelt, is niet van belang.

 • Echtparen zonder kostendelende medebewoners krijgen samen 100 procent van het wettelijk minimumloon
 • Alleenstaande ouders en alleenstaanden zonder kostendelende medebewoners ontvangen 70 procent van het wettelijk minimumloon
 • Echtparen en alleenstaanden (ouders) met kostendelende medebewoners van 21 jaar of ouder krijgen minder dan het wettelijk minimumloon
 • Voor personen jonger dan 21 jaar en voor personen die in een inrichting verblijven, gelden andere normen.

Jongeren die geen (voldoende) inkomsten hebben en hierdoor niet voor zichzelf kunnen zorgen (ook bij bijvoorbeeld parttime werk of een WW uitkering) hebben misschien recht op een bijstandsuitkering van de gemeente Rotterdam.

Let op: meld je op tijd aan voor een uitkering. Het kan ongeveer 2,5 maand duren voor je een uitkering ontvangt, als je aan de voorwaarden hiervan voldoet.

Ben je jonger dan 18 jaar, dan heb je waarschijnlijk geen recht op bijstand. Dit wordt alleen in heel bijzondere situaties toegekend.

Heb je vragen over een Bijstandsuitkering? Ga dan naar Jongerenloket.

Woont u in een woning waarvoor u geen woonlasten betaalt? Dan wordt de uitkering in bijna alle situaties met 308,20 euro* per maand verlaagd.

*bedrag vanaf 1 juli 2021

In alle situaties geldt dat uw eigen inkomsten en/of die van uw partner op de bijstandsuitkering in mindering worden gebracht.

Het vakantiegeld wordt rond 25 mei van ieder jaar uitbetaald. Op de specificatie van deze maand ziet u welk bedrag aan vakantiegeld wordt uitbetaald. Als een schuldeiser beslag heeft gelegd op uw uitkering, dan gaat uw vakantiegeld meestal naar de schuldeiser. U krijgt het extra bedrag dan dus niet zelf. Blijft na deze betaling van uw vakantiegeld aan de beslaglegger nog geld over, dan krijgt u dit in juni. Als dat zo is, krijgt u daarvan bericht van de gemeente.

Als de uitkering eerder wordt gestopt, wordt het tot dan gereserveerde vakantiegeld uitbetaald bij het stoppen van uw uitkering.

Onderstaande bijstandsnormen gelden van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. De bedragen zijn met en zonder de vakantietoelage (VT) genoemd.

Alleenstaande (ouder) met 5 procent VT zonder VT
Alleenstaande (ouder) van 18, 19 of 20 jaar 266,29 252,98
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder 1078,70 1024,77
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar of ouder, geen woonlasten 770,50 731,98
Gezin (gehuwden/samenwonenden) met 5 procent VT zonder VT
Beide partners 18, 19 of 20 jaar, geen kinderen 532,58 505,95
Beide partners 18, 19 of 20 jaar, wel kinderen 840,78 798,74
Eén partner 18, 19 of 20, geen kinderen 1036,79 984,95
Eén partner 18, 19 of 20, geen kinderen, geen woonlasten 728,59 692,16
Eén partner 18, 19 of 20, wel kinderen 1344,99 1277,74
Eén partner 18, 19 of 20, wel kinderen, geen woonlasten 1036,79 984,95
Beide partners 21 jaar en ouder 1541,00 1463,95
Beide partners 21 jaar en ouder, geen woonlasten 1232,80 1171,16
Kostendelersnorm (bedrag per persoon, 21 jaar tot AOW-leeftijd) met 5 procent VT zonder VT
Tweepersoonshuishouden (50 procent) 770,50 731,98
Driepersoonshuishouden (43,33 procent) 667,77 634,38
Vierpersoonshuishouden (40 procent) 616,40 585,58
Vijfpersoonshuishouden (38 procent) 585,58 556,30
Zespersoonshuishouden (36,67 procent) 565,03 536,78
Verblijvend in inrichting met 5 procent VT zonder VT
Alleenstaande (ouder) 341,55 324,47
Gezin 531,26 504,70
IOAW bruto met 8 procent VT
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar of ouder 1338,14
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder, met kostendelende medebewoner 847,80
Gezin, beide partners 21 jaar en ouder 1695,60
IOAZ bruto met 8 procent VT
Alleenstaande (ouder) 1338,14
Alleenstaande (ouder), met kostendelende medebewoner 847,80
Gezin 1695,60

Houdt u rekening met het volgende:

 • De bedragen staan vooraf niet vast en zijn alleen van toepassing als uw uitkering niet verandert of (voor een korte tijd) stopt.
 • De bedragen zijn inclusief vakantietoelage en betalingen die de gemeente voor u doet
 • In de bedragen zit geen ander belastbaar inkomen dan uw bijstandsuitkering. Ook geen inkomen dat op uw uitkering wordt gekort.
  Let op! Alleen als u alimentatie voor uzelf ontvangt zit dit ook in de bedragen
 • Soms ontvangen personen jonger dan 21 jaar extra bijstand die ook belastbaar is. Die zit niet in deze bedragen
 • Als dit op u van toepassing is of staat uw bijstandsnorm niet in het overzicht?
  Neemt u dan contact met ons op.

Bekijk de tabellen (Participatiewet, IOAW, IOAZ) met het belastbaar inkomen per maand in 2021 en jaartotaal (in euro’s):

Participatiewet

Norm
Vanaf 1 januari 2021
per maand
Vanaf 1 juli 2021
per maand
Totaal 2021
Alleenstaande (ouder) van 18 jaar tot 21 jaar 265,00 266,00 3.186,00
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar en ouder 1.333,00 1.339,00 16.032,00
Alleenstaande (ouder) van 21 jaar en ouder, geen woonlasten 845,00 849,00 10.164,00
Gezin, beiden 18 tot 21 jaar, geen kinderen, per partner 265,00 266,00 3.186,00
Gezin, beiden 18 tot 21 jaar, wel kinderen, per partner 419,00 420,00 5.034,00
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen, per partner 516,00 518,00 6.204,00
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, geen kinderen, geen woonlasten, per partner 363,00 364,00 4.362,00
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen, per partner 690,00 693,00 8.298,00
Gezin, 1 partner 18 tot 21 jaar, wel kinderen, geen woonlasten, per partner 516,00 518,00 6.204,00
Gezin, beide vanaf 21 jaar, per partner 845,00 849,00 10.164,00
Gezin, beide vanaf 21 jaar, geen woonlasten, per partner 614,00 616,00 7.380,00
Kostendelersnorm, 2 persoonshuishouden 845,00 849,00 10.164,00
Kostendelersnorm, 3 persoonshuishouden 682,00 685,00 8.202,00
Kostendelersnorm, 4 persoonshuishouden 614,00 616,00 7.380,00
Kostendelersnorm, 5 persoonshuishouden 583,00 585,00 7.008,00
Kostendelersnorm, 6 persoonshuishouden 563,00 565,00 6.768,00
Persoonlijke Toelage Alleenstaande (ouder) 340,00 341,00 4.086,00
Persoonlijke Toelage Gezin, per partner 264,00 265,00 3.174,00
IOAW

Norm
Vanaf 1 januari 2021
per maand
Vanaf 1 juli 2021
per maand
Totaal 2021
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder 1.331,00 1338,00 16.014,00
Alleenstaande (ouder) van 23 jaar en ouder, met kostendelende medebewoner 843,00 847,00 10.140,00
Gezin, beide partners 21 jaar en ouder, per partner 843,00 847,00 10.140,00
IOAZ

Norm
Vanaf 1 januari 2021
per maand
Vanaf 1 juli 2021
per maand
Totaal 2021
Alleenstaande (ouder) 1.331,00 1.338,00 16.014,00
Alleenstaande (ouder), met kostendelende medebewoner 843,00 847,00 10.140,00
Gezin, per partner 843,00 847,00 10.140,00

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.