Kinderopvang en bijstand
Gepubliceerd op: 12-06-2018
Geprint op: 03-08-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/kinderopvang-en-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Gaat u werken of activiteiten doen om weer een baan te vinden, maar is de opvang van uw kind(eren) een probleem? Een werkconsulent helpt u met kinderopvang. De gemeente wil dat u zo snel mogelijk weer aan de slag gaat.

Stel dat u gaat solliciteren of re-integreren en kinderopvang nodig heeft. U kunt hier zelf niet voor zorgen. Dan helpt de gemeente met kinderopvang. Samen met een werkconsulent kijkt u welke soorten opvang er zijn en welke opvang u nodig heeft. De werkconsulent kijkt of uw kind een plaats kan krijgen en helpt bij de aanvraag voor de opvang.

Van de opvanginstelling krijgt u een uitnodiging voor een inschrijvingsgesprek. Als u een partner heeft, gaat u samen naar dit gesprek. Neem allebei uw DigiD-inlogcode en identiteitsbewijs mee. Bij de opvanginstelling ondertekent u het plaatsingscontract. Hier vraagt u ook de financiële vergoeding aan die u van de gemeente kunt krijgen.

De instelling maakt afspraken met u over het wennen van uw kind(eren) aan de opvang. Ze sturen uw aanvraag voor de financiële vergoeding door naar de gemeente en naar de Belastingdienst. Dan is de betaling van de kinderopvang geregeld zodra u start met uw re-integratie of werk.

Bent u om dringende redenen verhinderd bij uw afspraak met de gemeente, de werkconsulent kinderopvang of de opvanginstelling? Laat dit 24 uur voor het afgesproken tijdstip weten aan de contactpersoon van de gemeente. Als u een afspraak niet nakomt, kan uw uitkering lager worden of stoppen.

Ouders met kinderopvang moeten ook zelf bijdragen in de kosten. Dit heet de eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van het aantal kinderen, het aantal uren en de uurprijs van de opvang. De opvanginstelling berekent tijdens het inschrijvingsgesprek precies hoe hoog de eigen bijdrage is.

De financiële vergoeding van de gemeente stopt, maar u ontvangt nog de vergoeding van de Belastingdienst. Geef de verandering wel door aan de Belastingdienst. Gaat u aan het werk of wordt u ondernemer? Dan kunt u eenmalig een vergoeding van 300 euro krijgen om de stijgende kosten van kinderopvang op te vangen. Neem voor de vergoeding contact op met uw contactpersoon van de gemeente.

Bijzondere bijstand voor de kosten voor kinderopvang kunt u aanvragen als u niet zonder kinderopvang kunt door de situatie thuis of om medische redenen.

Er zijn twee soorten tegemoetkomingen voor de kosten van kinderopvang via de bijzondere bijstand: een periodieke of een éénmalige tegemoetkoming. Kijk voor meer informatie op de pagina Bijzondere bijstand.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.