Klacht bijstand
Gepubliceerd op: 14-01-2019
Geprint op: 01-12-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/klacht-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Klachten Werk en inkomen van gemeente Rotterdam behandelt klachten over (bijstands-)uitkeringen. Bent u niet tevreden over de dienstverlening of service? Of moet u lang wachten op bericht over uw uitkering? Dan kunt u een klacht indienen.

Goed contact met de inwoners van Rotterdam vindt de gemeente belangrijk. Klachten nemen we serieus. Heeft u problemen of vragen? Geeft u deze eerst door aan de afdeling met wie u contact heeft. Bent u nog steeds ontevreden, dan kunt u terecht bij Klachten Werk en inkomen.

Klachten Werk en inkomen behandelt problemen en klachten over (bijstands-)uitkeringen. Door de problemen en klachten binnen de eigen organisatie te behandelen kunnen we u sneller antwoorden en de dienstverlening verbeteren. Wij zijn een onafhankelijk onderdeel van de gemeente Rotterdam.

Bijvoorbeeld:

 • u vindt dat u niet correct of niet beleefd bent behandeld
 • u kunt een afdeling niet bereiken en u wordt ook niet teruggebeld
 • u hebt geen uitkering ontvangen, en bent hier niet over geïnformeerd
 • u hebt een aanvraag ingediend, maar u hebt nog geen besluit ontvangen
 • u hebt te weinig of geen informatie gekregen
 • u bent niet tevreden over uw re-integratietraject.

U kunt geen klacht indienen over een besluit van de gemeente. In het besluit staat informatie over de wijziging, toekenning, afwijzing of terugvordering van bijvoorbeeld uw uitkering. Bent u het niet eens met een besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. In het besluit staat hoe u dit doet.  

Als u een klacht wilt indienen, kan dat op de volgende manieren:

 • Digitaal via Mijn Loket: gebruik het reactieformulier van gemeente Rotterdam.
  U kunt dan uw eigen zaak online volgen.
 • Per post:
  Gemeente Rotterdam
  Klachten Werk en inkomen
  Antwoordnummer 566
  3000 WB Rotterdam
 • Telefonisch via het centrale nummer 14 010. Kies optie 9.

Geef bij het indienen van de klacht duidelijk aan:

 • over wie of wat u klaagt
 • waarom u de klacht indient
 • uw naam
 • uw telefoonnummer
 • uw e-mailadres (eventueel)

Als u een klacht indient, krijgt u binnen vijf werkdagen een reactie. Het kan zijn dat u voor een toelichting wordt gebeld of een uitnodiging krijgt voor een gesprek. Heeft de gemeente inderdaad een fout gemaakt? Dan zorgt degene die de klacht behandelt dat er snel een oplossing is voor het probleem. De gemeente probeert klachten binnen 4 weken op te lossen.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.