Ontwikkeling van Parkstad
Gepubliceerd op: 12-06-2020
Geprint op: 07-12-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/parkstad/
Ga naar de hoofdinhoud

Aan beide kanten van de Laan op Zuid, tussen de Kop van Zuid, de Afrikaanderwijk en de wijk Feijenoord wordt Parkstad ontwikkeld. Parkstad wordt de verbinding tussen Oost en West en vormt een mooie entree naar de rest van Zuid.

Door het ontwikkelen van een leefomgeving voor diverse doelgroepen behoort de locatie bij het toekomstige, steeds grotere, centrum van Rotterdam. Een mooie stedelijke wijk met meer dan 1.000 woningen en allerlei voorzieningen. Het woningbouwprogramma bestaat uit nieuwbouwprojecten waaronder Remisehof, Machinistenhof, Overmaas en Leeuwenkuil. Naast woningen komen er ook voorzieningen, zoals een zwembad en een sporthal in het Huis op Zuid.

Nieuws

De bouw van Huis op Zuid is een belangrijke nieuwe stap in de ontwikkeling van Parkstad op Rotterdam Zuid. Waar ooit een rangeerterrein lag, komt nu een multifunctioneel gebouw met een sportzaal, twee zwembaden, horeca en 104 appartementen voor de middengroepen. Op woensdag 29 september gaven wethouders Bas Kurvers (Bouwen en Wonen) en Sven de Langen (Sport) het startschot voor de bouw van het complex aan de Laan op Zuid tussen de Brede Hilledijk en de Paul Krugerstraat. Lees meer op Rotterdam.nl.
 

In Afrikaanderwijk wordt er momenteel flink gebouwd. Eén van de ontwikkelingen is het nieuwbouwproject Overmaas. Het is een samenbouwproject, dat bestaat uit 4 deelprojecten: Overture, Overtuin, Overmaat en Overhoeks. Het project heeft een uniek verhaal. Architecten Koos Kok, Alex Jager en procesbegeleider Milou Chênevert vertellen hoe zij samen de bouwwensen van de nieuwe bewoners in de wijk waarmaken.

Samen een nieuwbouwproject realiseren

Het unieke aan Overmaas is dat het een samenbouwproject is, ook wel CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) genoemd. In de oorspronkelijke vorm van CPO is er een groep bewoners met een bouwwens die zelf alles organiseren om die bouwwens uit te laten komen. Maar CPO-projecten zijn er in veel verschillende vormen. Koos Kok, architect bij Bureau MASSA en verantwoordelijk voor Overture, vertelt hoe het CPO bij Overmaas in elkaar steekt: 'Het bijzondere is dat de architecten hier de eerste stap hebben gezet om een schets en een plan te ontwikkelen. Hiermee konden wij toekomstige bewoners enthousiast maken om in de wijk te komen wonen. Met potentiele nieuwe bewoners is er een vereniging opgericht. Vervolgens is deze vereniging van bewoners onze opdrachtgever geworden. Het is best bijzonder dat wij op zoek gingen naar onze eigen opdrachtgever.'

Samen opdrachtgever

Kortom, de toekomstige bewoners zijn de opdrachtgever van het bouwproject en worden overal bij betrokken. Zij maken de hele ontwikkeling van de woning mee van schetstekeningen en materiaalkeuze, naar het zoeken van een aannemer tot de uiteindelijke bouwbegeleiding. Elke maand is er een bijeenkomst met bewoners en architecten om de stand van zaken te bespreken. Opdrachtgever zijn komt niet zonder risico’s, vertelt Koos: 'Als het gebouw wat duurder wordt dan gedacht, dan is dit ook van invloed op het budget. De bewoners betalen nooit meer dan nodig, maar ze betalen uiteindelijk wel wat het project kost om te maken, bedenken en uit te voeren. Er is geen partij die ergens winst maakt. Dat is natuurlijk ook echt anders dan bij een normaal bouwproject.'

De verschillende deelprojecten bepaalden de voorwaarden waarbinnen de bewoners hun woningen konden maken. Binnen die basis konden zij hun eigen plattegrond ontwerpen. Alex Jager is architect bij JagerJanssen Architecten en verantwoordelijk voor het deelproject Overtuin: 'Waar wil je de wanden? Waar wil je de deuren? De 65 woningen zijn allemaal op maat gemaakt. Bewoners kregen lege plattegronden die zij zelf verder konden inkleuren. Natuurlijk hebben we hierbij geholpen, daar zijn we architect voor. Wat je bij Overmaas ziet zijn 65 unieke woningen op maat gemaakt voor de opdrachtgevers. Dat is natuurlijk geweldig. Zo betrek je bewoners bij het proces.'

Saamhorigheid

Zo een samenwerkingsproces heeft bijkomstige positieve effecten geeft Milou Chênevert, architect bij De Nijl Architecten en als procesbegeleider betrokken bij het deelproject Overmaat, aan: 'Je zit met de bewoners aan tafel. Zij gaan daar wonen. Wij blijven nauw betrokken om alles op alles te zetten om hun wensen te vervullen. Wat ik heel leuk vond, is dat je ziet dat de vereniging van bewoners een hechte groep wordt. Want in het begin is het nog geen groep, de groepsdynamiek ontstaat langzaamaan.'

In het laatste deelproject Overhoeks, waar 55 nieuwe woningen komen, werken de drie architecten en bureaus samen. Zij merken op dat steeds meer mensen bewust kiezen om in Afrikaanderwijk te wonen. Milou: 'Mensen kennen de buurt al, omdat zij bijvoorbeeld uit Zuid komen of familie in de buurt hebben. Zij geloven ook in de buurt en durven makkelijker zo’n samenbouwproject aan te gaan. Ik zie dit vooral bij dit laatste deelproject Overhoeks. Het is ontzettend leuk om te zien hoe super divers die groep toekomstige bewoners is.'

Bij Overmaas betrokken architectenbureaus

 • Overmaat: Geurst & Schulze Architecten, Kühne & Co Architektenburo, De Nijl Architecten
 • Overtuin: JagerJanssen Architecten, Joke Vos Architecten
 • Overture: Bureau Massa, Laila Ghait Architecten
 • Overhoeks: Bureau Massa, JagerJanssen Architecten, De Nijl Architecten

Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings, en de gemeente Rotterdam hebben de overeenkomst voor de ontwikkeling van een woontoren aan de Laan op Zuid in Rotterdam ondertekend: Huis op Zuid.

Het nieuwbouwprogramma bestaat uit 104 appartementen, allen in het middensegment huur, en circa 800 m2 commerciële voorzieningen in de plint van het gebouw. Huis op Zuid wordt een nieuw, mixed use gebouw. Naast de appartementen van Synchroon, worden door gemeente Rotterdam sport- en zwemfaciliteiten gerealiseerd.

Woontoren

Naar een ontwerp van architect Koen van Velsen komt op de hoek van Laan op Zuid - Brede Hilledijk, een woontoren. De 50 meter hoge toren bestaat uit een mix van studio’s en twee- en driekamer appartementen. Op de begane grond en op de entresol is over de volle breedte ruimte voor horeca. Het ontwerp sluit naadloos aan op het sport- en zwemdeel dat eerder al door Koen van Velsen architecten werd ontworpen.

Prettig en betaalbaar wonen in Afrikaanderwijk

In de Afrikaanderwijk wil de gemeente graag meer diversiteit in woningtypen aanbrengen, zodat de huidige en nieuwe bewoners in elke levensfase en met elk inkomen in de wijk kunnen (blijven) wonen. Veel mensen met een middeninkomen slagen er nu niet in om een prettige en betaalbare huur- of koopwoning te vinden in Rotterdam.

'Als onderdeel van het Actieplan Middenhuur worden alle 104 woningen in Huis op Zuid verhuurd in het middensegment', zegt wethouder Bas Kurvers. 'We werken daarnaast aan een pilot waarin een deel van de woningen met voorrang wordt toegewezen aan onderwijzers, zorgverleners en politieagenten. Het is belangrijk dat zij hier kunnen werken én prettig en betaalbaar kunnen wonen want deze groep is het fundament van onze stad.'

Huis op Zuid verbindt

Huis op Zuid krijgt een belangrijke sleutelfunctie in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Het verbindt de Afrikaanderwijk en de Kop van Zuid. Het biedt huidige en toekomstige bewoners van Rotterdam Zuid optimale mogelijkheden en kansen om te sporten, wonen en ondernemen. Op dit moment worden de plannen voor Huis op Zuid verder uitgewerkt. Naar verwachting start de bouw eind 2021.

Meer informatie?

Meer informatie over de ontwikkeling van Huis op Zuid is te vinden op www.rotterdam.nl/huisopzuid.

De nieuwbouw in Afrikaanderwijk/Parkstad is in volle voorbereiding. In de Leeuwenkuil worden de projecten De Kuil (woningen, voorzieningen), Huis op Zuid (sporthal, zwembad, woningen, voorzieningen) en openbare basisschool Nelson Mandela ontwikkeld. 

Een belangrijk onderdeel van nieuwbouwplannen is de inrichting van de openbare ruimte, denk aan de straten, spelen en het groen. Op woensdag 2 juni a.s. nodigen wij omwonenden graag van 15.00-17.00 uur uit om mee te kijken naar de eerste denkbeelden en schetsen hiervoor. Ook kunt u vragen stellen over de nieuwbouw, planning en te verwachten werkzaamheden. Wij informeren u en vragen graag naar uw mening. Uiteraard houden we rekening met de coronavoorschriften (1,5 meter afstand, geen handengeven). Aanmelden is niet nodig, u kunt gewoon langslopen. U vindt ons voor het tentgebouw, aan de Brede Hilledijk 40. 

Heeft u vragen? E-mail ons dan op afrikaanderwijkSO@rotterdam.nl.

Gemeente Rotterdam, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam slaan de handen ineen voor een nieuw schoolcomplex tussen de Posthumalaan en de Laan op Zuid, in ontwikkelgebied Parkstad. De nieuwbouw van Onderwijslocatie Laan op Zuid moet in 2025 klaar zijn. 

Ontwikkelaar VORM gaat op het braakliggende terrein tussen Laan op Zuid en Hilledijk 167 huur- en koopwoningen in het midden en hoger segment bouwen. De bouw start naar verwachting in de eerste helft van 2022.

Dit nieuwbouwproject, genaamd KOER, is bedoeld voor starters, gezinnen en senioren. Ontwikkelaar VORM zet een bouwblok neer met een transparante lobby voor verschillende gezamenlijke activiteiten. Er zijn werkplekken voor bewoners die rustig buiten hun eigen huis willen werken. Verder is er een collectieve binnentuin waar kinderen veilig kunnen spelen.

Lees het volledige nieuwsartikel op Archiefweb.

Momenteel wordt er gewerkt aan nieuwbouwplannen op het veld tussen Hilledijk, Laan op Zuid, Paul Krugerstraat en Jacominastraat. De komende tijd gaat de gemeente van start met het bouwrijp maken van deze locatie. Omwonenden hebben een uitgebreide brief ontvangen.

Bouwrijp maken

Voordat er gestart kan worden met bouwen, zorgt de gemeente ervoor dat de grond geschikt wordt gemaakt. Dit ‘bouwrijp maken’ start vanaf 16 november 2020. Vooruitlopend hierop worden er vooropnames gemaakt van woningen en gebouwen die dicht naast het bouwterrein staan. Betreffende bewoners worden binnenkort benaderd voor een afspraak, door Quattro Expertise, die deze opnames in opdracht van de gemeente uitvoert.

Wat gaat er gebeuren?

 • Opnames van 24 woningen (Beyersstraat 22 t/m 32 en Bothastraat 90 t/m 124), het Tentgebouw en het huidige zwembad
 • De bestaande speelplekken worden verwijderd in verband met onderliggende kabels en leidingen die komen te vervallen en de benodigde ophoging
 • Plaatsen van bouwhekken om de hele locatie
 • Afgraven van het terrein van Huis op Zuid
 • Ophogen van het terrein van De Leeuwenkuil
 • Opgehoogde terrein inzaaien met graszaad
 • Realiseren van een tijdelijke speelplek. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden.

Bereikbaarheid en overlast

Om de overlast tijdens het bouwrijp maken zoveel mogelijk te beperken, rijden de vrachtauto’s met grond zo min mogelijk door de Jacominastraat. Zij zullen vanaf de Paul Krugerstraat het bouwterrein oprijden. De parkeervakken langs het huidige grasveld komen te vervallen. De Jacominastraat en de Beyersstraat blijven tijdens deze werkzaamheden gewoon bereikbaar. Dit geldt voor de stoep aan de kant van de woningen, voor de parkeervakken langs de stoep en de rijweg zelf.

Planning

 • Begin november 2020: vooropname van omliggende woningen en gebouwen.
 • Rond november 2020 tot februari 2021: start grondwerkzaamheden, dit duurt ongeveer 3 maanden.
 • Maart 2021 tot augustus 2021: de aangebrachte grond blijft ongeveer 6 maanden zo liggen, hiermee wordt bereikt dat de grond later niet meer zakt. Als het gras sterk genoeg is wordt het hekwerk langs de Brede Hilledijk en de Hilledijk verwijderd. Zo wordt een gedeelte weer bruikbaar als grasveld. De gemeente onderzoekt hoe er in deze periode een tijdelijke speelvoorziening kan worden gemaakt.
 • September 2021 tot eind 2021: vanaf september worden de grondwerkzaamheden verder afgerond en het gebied gereed gemaakt voor de start van de bouw. Ook wordt rondom de toekomstige bebouwing nieuwe riolering aangelegd. Meer communicatie hierover volgt in 2021.
 • Eind 2021: na het volledig bouwrijp maken en voor de start van de bouwwerkzaamheden, worden opnieuw opnames gemaakt van dezelfde woningen en gebouwen als in november 2020.
 • Eind 2021 / begin 2022: start nieuwbouw, meer informatie hierover delen wij met u zodra bekend.

Heeft u een vragen? Stuur dan een e-mail naar afrikaanderwijkSO@rotterdam.nl.

Bekijk de kaart met de projecten rondom de Laan op Zuid, met in rood de actuele ontwikkelingen van Parkstad:

Projecten

Het Remisehof is een van de grootste woningbouwprojecten binnen het gebied Parkstad. Gelegen aan de Laan op Zuid, vormt het een belangrijke schakel tussen de Kop van Zuid en Afrikaanderwijk. De nieuwe, comfortabele woningen vormen een groot contrast met vroeger. Toen trams en bussen hier op hun volgende rit en overslag plaatsvond van de scheepvaart naar de trein. Fase 1 is inmiddels opgeleverd en bestaat uit de bouwblokken 'De Remise'(H op de kaart) en 'De Spoorweghaven' (K1 op de kaart) waar 137 vrije sector huurwoningen en 36 koopwoningen deel van uitmaken. Een uniek onderdeel van het project zijn de afgesloten parkeergarage en de grote, gemeenschappelijke en groene binnentuinen. Fase 2 is in de zomer van 2020 gestart en bestaat uit het bouwblok 'Het Spuikanaal' (K2 op de kaart) met 79 koopwoningen en appartementen.

Overmaas bestaat uit deelprojecten Overture, Overtuin, Overmaat en Overhoeks. De nieuwbouwwoningen komen tot stand via zelfbouw (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap - CPO) en worden gebouwd tussen de Laan op Zuid en de Hilledijk (G op de kaart). Het project bestaat in totaal uit 120 woningen in het hogere segment. De eerste drie projecten zijn inmiddels nagenoeg gereed. Inmiddels is het vierde project Overhoeks in de verkoop, bestaande uit 47 appartementen en 8 eengezinswoningen.

Aan de kruising van de Laan op Zuid met de Rosestraat ontwikkelt AM het project Imagine (K3 op de kaart). Het complex bestaat uit 295 woningen (appartementen en compacte stadswoningen), waarvan 162 koop- en 133 vrije sector huurwoningen, zowel in het midden als hogere segment. De woningen zijn verdeeld over laagbouw en twee hoge woontorens. In de plint kunnen ondernemers terecht. De bouw start in 2021.

Het Huis op Zuid in Rotterdam wordt een nieuw multifunctioneel gebouw met sport- en zwemfaciliteiten en woonappartementen. Het komt aan de Laan op Zuid tussen de Brede Hilledijk en de Paul Krügerstraat (F op de kaart). Het nieuwe gebouw heeft een sleutelfunctie in het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid (NPRZ). Het biedt huidige en (toekomstige) bewoners van Rotterdam Zuid optimale mogelijkheden en kansen om te sporten, wonen en/of ondernemen.

In de Leeuwenkuil (B2 op de kaart) worden door Heijmans Vastgoed 226 woningen gerealiseerd, waaronder 76 huurwoningen in het middensegment. Het project omvat eengezinswoningen, appartementen en commerciële ruimten. Er komt een parkeergarage voor auto's onder de bouwblokken en collectieve fietsenbergingen. De buitenkant van 'De Kuil' oogt als een stedelijk blok en het heeft een landschappelijk binnengebied. Dit groene hart is ook ontworpen voor sociale verbinding: bewoners en buurtgenoten kunnen elkaar hier ontmoeten.

Gemeente Rotterdam, stichting BOOR en Hogeschool Rotterdam willen een nieuw schoolgebouw realiseren. Stichting BOOR verzorgt het openbaar (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in Rotterdam. Hogeschool Rotterdam biedt een ruime keuze aan hogere beroepsopleidingen in vrijwel alle onderwijssectoren.

De locatie van het nieuwe gebouw is op het huidige Spoorweghavenplein, omringd door de Laan op Zuid, het Zuiderspoorpad, de Zuiderspoorstraat en Hillekopplein (Z op de kaart). Het terrein ligt op de grens tussen de eerste Kop van Zuid ontwikkelingen en Parkstad. In het bestemmingsplan is altijd al rekening gehouden met bebouwing op deze locatie.

Stichting BOOR, Hogeschool Rotterdam en de gemeente starten binnenkort met de selectie van een architect via een Europese aanbestedingsprocedure. Begin 2022 kan dan gestart worden met het ontwerp. De verwachte start van de bouw is 2024.

De nieuwbouw moet in 2025 klaar zijn. Uiteraard worden omwonenden en andere belanghebbenden geïnformeerd over deze ontwikkeling en betrokken bij de inrichting van de buitenruimte.

Openbare Basisschool Nelson Mandela heeft op dit moment twee locaties in de Afrikaanderwijk. In de toekomst krijgt de school een nieuwe plek in De Leeuwenkuil. De plannen worden op dit moment gevormd.

De gemeente Rotterdam heeft ontwikkelaar VORM aangewezen voor de ontwikkeling van het braakliggende terrein tussen Laan op Zuid en Hilledijk (I op de kaart). Het project KOER omvat de bouw van 167 huur- en koopwoningen in het midden en hoger segment. Ontwikkelaar VORM wil een opvallend bouwblok neerzetten met een transparante lobby voor verschillende gezamenlijke activiteiten. Verder is er een collectieve binnentuin waar kinderen veilig kunnen spelen. In de parkeergarage op de Laan op Zuid komt een mobiliteitshub met elektrisch deelvervoer. In een bijgebouw van het complex, genaamd ‘Villa Residu’ komt een collectieve klusplek voor bewoners. De prognose start verkoop van de eerste fase staat gepland voor het derde kwartaal van 2021. De verwachting is dat de bouw start in het einde van 2021 en de eerste woningen in 2023 worden opgeleverd.

Woningcorporatie Vestia bouwt op de hoek van de Hilledijk en de Putselaan (S op de kaart), een complex met 137 sociale huurwoningen. De bewoners van de Tweebosbuurt hebben voorrang op deze woningen. Architectenbureau LEVS maakte een ontwerp in drie delen met een diversiteit aan woningen: een toren en een galerijblok met twee- en driekamerappartementen voor kleinere huishoudens. De eengezinswoningen met 4, 5 of zelfs 6 kamers én een tuin of terras bieden ruimte aan grotere gezinnen. De woningen worden aangesloten op net stadsverwarmingsnet en krijgen geen gasaansluiting. De nieuwe woningen naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 klaar.

De Machinistenhof is gelegen aan het spoorweghavenpark in de geliefde wijk Kop van Zuid - Entrepot (L2 op de kaart). Het twee fasen project telt in totaal 61 woningen waaronder stadswoningen, herenhuizen en huurappartementen in de middencategorie. Met een afgesloten binnenterrein en directe ligging aan het Spoorweghavenpark is de Machinistenhof ideaal voor gezinnen met (jonge) kinderen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de ontwikkeling van Parkstad, dan kunt u ons een e-mail sturen. Heeft u interesse in de woningen, dan kunt u uw vraag het beste stellen via de website van het betreffende nieuwbouwproject.