Studeren met behoud van uitkering
Gepubliceerd op: 14-05-2018
Geprint op: 21-09-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/studeren-met-uitkering/
Ga naar de hoofdinhoud

Met een diploma heeft u vaak meer kans op betaald werk. Wilt u een opleiding volgen en uw bijstandsuitkering (deels) behouden? Overleg dan met uw contactpersoon bij de gemeente. Een opleiding volgen kan gevolgen hebben voor uw uitkering.

De gemeente wil graag dat werkzoekenden hun kennis, kunde en vaardigheden vergroten. Mensen hebben dan meer kans op het vinden van betaald werk. De gemeente noemt dat arbeidsontwikkeling. Daar verstaan we onder:

 • het behalen van een (deel)certificaat of diploma voor een bepaald beroep, dat landelijk wordt erkend. Bijvoorbeeld het certificaat voor vorkheftruckchauffeur
 • het aanleren van vaardigheden en competenties die noodzakelijk zijn om werk te vinden. Denk daarbij aan een sollicitatietraining
 • (beter) Nederlands leren spreken. Want als u goed Nederlands spreekt, maakt u meer kans op een baan

Wilt u studeren met behoud van uw uitkering? Hier leest u welke regels dan voor u gelden.

Of u een (dag)opleiding of cursus mag volgen met behoud van uw uitkering hangt af van uw persoonlijke situatie. Iedere aanvraag beoordeelt de gemeente apart. Wij kijken bijvoorbeeld of de opleiding noodzakelijk is voor uw arbeidsontwikkeling. En of het uw re-integratie naar betaald werk niet in de weg staat.

Ja, dat kan. Als u daarmee uw kansen om werk te vinden vergroot. Bijvoorbeeld als u geen startkwalificatie heeft; dat is een diploma op mbo 2-niveau. Bent u jonger dan 27 jaar? Dan verwacht de gemeente dat u – naast werk zoeken – actief op zoek gaat naar een geschikte (vervolg)opleiding.

Ja, u moet hiervoor vooraf altijd toestemming vragen aan uw contactpersoon bij de gemeente. U krijgt toestemming om een opleiding te volgen met behoud van uitkering als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • u kunt aantonen dat u actief naar betaald werk heeft gezocht. Maar het is u niet gelukt om werk te vinden. Bijvoorbeeld omdat u geen diploma’s heeft. Met de opleiding vergroot u de kans op betaald werk. Er moet wel vraag zijn naar het werk waarvoor u de opleiding wilt volgen. Het heeft bijvoorbeeld op het moment geen zin om een kappersdiploma te halen omdat er meer dan genoeg werkzoekenden met zo’n diploma zijn
 • er moet een behoorlijke kans zijn dat u slaagt voor de opleiding. Dat is afhankelijk van uw kennis en vaardigheden, maar ook van uw persoonlijke situatie
 • de opleiding mag niet langer dan één jaar duren
 • het opleidingsniveau is maximaal mbo 4
 • u ontvangt geen studietoelage of studiefinanciering.

Ja. Als u op eigen initiatief en op eigen kosten een opleiding volgt, heeft u geen toestemming van de gemeente nodig. Dat geldt voor:

 • een avond- of weekendopleiding
 • een schriftelijke opleiding
 • een opleiding met een studiebelasting van minder dan 16 uur per week
 • een opleiding aan de Open Universiteit

Ja. Uw uitkering loopt door en u moet gewoon naar werk zoeken en solliciteren. Krijgt u een baan aangeboden? Dan moet u die meestal aannemen.

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.