Taaleis bijstand
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 06-12-2021
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/taaleis-bijstand/
Ga naar de hoofdinhoud

Wie een bijstandsuitkering ontvangt moet zich houden aan de Wet taaleis.

Het is nodig dat u Nederlands spreekt zoals kinderen van ongeveer 12 jaar oud spreken aan het einde van de basisschool. U voert simpele gesprekken in het Nederlands en snapt korte, makkelijke teksten en kunt deze schrijven. Dat noemen we taalniveau 1F (A2).

De Wet Taaleis is een onderdeel van de Participatiewet. Die wet zegt dat bijna alle mensen met een bijstandsuitkering verplicht zijn om Nederlands te kunnen begrijpen, praten, lezen en schrijven. Dat maakt de kans op werk groter.

Als u de gemeente een bewijs kunt laten zien van:

 • Rapporten of een verklaring van een lagere school (basisschool) in Nederland (tot en met groep 8).
 • Een diploma van een middelbare school in Nederland (voortgezet onderwijs).
 • Diploma’s van een andere Nederlandstalige opleiding.
 • Een diploma inburgering:
  • Geslaagd voor NT2 niveau 2.
  • Geslaagd voor inburgeringsexamen, nieuwkomerscertificaat of oudkomerscertificaat, alle onderdelen moeten op A2-niveau zijn.

Alle diploma’s moeten zijn behaald in de Nederlandse taal aan een erkend opleidingsinstituut. Vind hier gratis informatie over uw diploma via DUO.

Heeft u vragen over een bewijsstuk dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van de gemeente.

Heeft u bewijs dat u voldoende Nederlands beheerst, begrijpt, spreekt en leest? Stuur de gemeente het bewijs toe.

Dat doet u zo:

 • U stuurt met de post een kopie van het bewijs, bijvoorbeeld een diploma. U maakt een kopie van de voorkant en van de achterkant van uw bewijsstuk.
 • U zet uw voor- en achternaam, adres en geboortedatum op de kopie. Als u getrouwd bent, schrijft u ook uw eigen achternaam op.
 • U schrijft uw klantnummer op. Dat bestaat uit 7 cijfers en staat rechtsboven op de toelichting van uw uitkering (na ‘ons kenmerk’).

Adres gemeente

Stuur de kopie naar dit adres, een postzegel is niet nodig:

Gemeente Rotterdam
Bewijsstuk Taaleis
Antwoordnummer 566
3000 WB Rotterdam

Heeft u geen diploma, rapport of ander bewijs waarmee u kunt laten zien dat u het Nederlands voldoende kent? Dan krijgt u een uitnodiging voor een taaltoets. De toets is gratis en bestaat uit oefeningen om te testen wat u weet van het Nederlands.

U doet uw toets op vijf onderdelen:

 1. Spreken
 2. Luisteren
 3. Een gesprek voeren
 4. Schrijven
 5. Lezen

Geslaagd of gezakt

U krijgt een brief of u geslaagd bent voor de taaltoets of niet geslaagd.

Bent u geslaagd? Dan heeft u laten zien dat u de Nederlandse taal goed beheerst.
Bent u niet geslaagd? Dan moet u een ‘inspanning’ leveren. Dat betekent dat u echt moeite moet doen om beter Nederlands te leren. Na die brief hebt u twaalf maanden om uw taalniveau te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld taallessen volgen. Hebt u twaalf maanden voldoende inspanning geleverd? Dan bent u klaar met de taaleis.

Wanneer geen taaltoets

Bent u nog maar kort in Nederland? U hoeft dan geen toets te maken maar de gemeente stuurt u een brief met ‘een redelijk vermoeden niet beheersen Nederlandse taal’.
U moet dan wel een ‘inspanning’ leveren. Dat betekent dat u echt moeite moet doen om beter Nederlands te leren. Na die brief hebt u twaalf maanden om uw taalniveau te verbeteren. U kunt bijvoorbeeld taallessen vanuit de inburgering volgen. Hebt u twaalf maanden voldoende inspanning geleverd? Dan bent u klaar met de taaleis.

Wie zich niet genoeg heeft ingespannen om het Nederlands te leren, of weigert, kan een lagere uitkering krijgen.

De korting is:

 • in de eerste zes maanden 20 procent
 • de volgende zes maanden 40 procent
 • na één jaar 100 procent

Bij een zeer dringende situatie, zoals een huisuitzetting, zal de gemeente niet korten op de uitkering.

Gemeente Rotterdam biedt (gratis) taallessen aan voor Rotterdammers die beter in taal willen worden. Op beterintaal.nu vindt u een taalcursus die bij u past. 

Meer informatie

Gemeente Rotterdam vindt het belangrijk u juiste, volledige en actuele informatie te bieden. Omdat we dit niet altijd kunnen garanderen, kunt u geen rechten aan deze informatie ontlenen. Wilt u meer weten? Neemt u dan contact met ons op.