Vergroening omgeving Museumpark
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 30-07-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vergroening-omgeving-museumpark/
Ga naar de hoofdinhoud

De komst van Depot Boijmans Van Beuningen is voor de gemeente Rotterdam een mooie aanleiding om de buitenruimte in en rond het Museumpark te vergroenen.

Het project is in mei 2020 begonnen. Het gebied rond het Museumpark wordt de komende twee jaar getransformeerd tot een modern, groen en prettig stukje Rotterdam met volop ruimte voor voetgangers en fietsers.

Blijf op de hoogte via de nieuwsbrief

Lees in de tweede editie van de nieuwsbrief over de stand van zaken van de werk­zaamheden in de straat Museumpark, de mensen achter de schermen van het project, Arminius, Renovatie en Depot Boijmans Van Beuningen en over de historie van het Museumpark. Deze nieuwsbrief verschijnt ongeveer elke drie maanden zowel op papier (voor omwonenden) als in digitale vorm.

Stand van zaken werkzaamheden

De afgelopen maanden is er vooral ondergronds veel gebeurd. Niet zichtbaar, maar wel belangrijk: er is gewerkt om kabels en leidingen aan te leggen. Ook zijn er nieuwe rioolbuizen gekomen. Die werkzaamheden zijn inmiddels afgerond.

De Museumparkstraat (tussen de Jongkindstraat en ingang Museumparkgarage) blijft gesloten voor al het verkeer, dus ook voor voetgangers en fietsers tot de definitieve situatie is aangelegd. Het Nieuwe Instituut blijft wel bereikbaar vanaf de zijde Jongkindstraat. Op die manier kunnen fietsers en voetgangers makkelijker Het Nieuwe Instituut en Depot Boijmans te bereiken. De definitieve bestrating volgt later.

Ook wordt er gewerkt bij de ingang van de parkeergarage Museumpark: aan de kant van het Erasmus Medisch Centrum is een muurtje opgehoogd dat nog moet worden voorzien van natuursteen. Door deze verhoging kan hier straks een groen plateau gerealiseerd worden. 

In augustus en september zijn aannemers gecontracteerd voor de uitvoeringswerkzaamheden. Een voor de omgeving (voorplein depot, Museumparkstraat en Jongkindstraat) en een voor de vijvers van Het Nieuwe Instituut. Als alles volgens planning verloopt zal vanaf november gestart worden met het voorplein van het depot. De werkzaamheden aan de vijvers zullen na de jaarwisseling starten.

Hoe ziet het gebied er na de herinrichting uit?

 • Er komt op het voorplein van het depot veel groen in nieuwe plantvakken, met zitplaatsen langs de randen. Daarnaast komen er 75 bomen in het gebied en wordt de huidige bestrating vervangen door donkergrijs natuursteen.
 • De vijvers bij Het Nieuwe Instituut krijgen een veel groenere inrichting. Er komt een wandelvlonder over de vijver tussen Café Westkop en de entree van Het Nieuwe Instituut. Onder de vijver komt een opslag waar bij veel regen het water in kan worden opgeslagen. Dat kan gebruikt worden om de waterkwaliteit in de vijvers te verbeteren.
 • De oostkant van de straat Museumpark en de gehele Jongkindstraat krijgen een opknapbeurt. De definitieve herinrichting van de straat Museumpark wordt pas enkele jaren later aangebracht. Dat heeft te maken met de werkzaamheden voor de renovatie van Museum Boijmans Van Beuningen, die (naar verwachting) in 2026 klaar is.
 • Vanaf oktober 2021 tot juni 2022 krijgt het evenementendek een nieuwe inrichting door een combinatie van een nieuwe bovenlaag en veel groen. Zo wordt het een plek voor zowel festivals als een plek om te recreëren buiten de evenementen om.

Opvallende elementen in het ontwerp

Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen:

 • In het ontwerp van de nieuwe inrichting is aandacht voor meer bomen en plantvakken, meer ruimte voor voetgangers en fietsers en minder ruimte voor gemotoriseerd verkeer.
 • In het hele gebied komen meer zitplekken. Vooral rondom de vijver en op het pad ‘door’ de vijver worden plekken toegevoegd om te kunnen recreëren.
 • Voor het gehele gebied is een beplantingsplan gemaakt met aandacht voor nieuwe (bloeiende) bomen, vaste planten en bloembollen.

Minder verkeer:

 • Het gehele gebied wordt verkeersluw en het deel voor het Depot Boijmans Van Beuningen wordt afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Leveranciers en hulpdiensten kunnen hier wel komen.
 • Parkeerplaatsen verdwijnen uit het gebied zodat er meer ruimte komt voor groen.
 • De maximumsnelheid wordt 15 kilometer per uur.

Warmere uitstraling:

 • De nieuwe bestrating in het gebied bestaat vooral uit natuursteen in de kleuren lichtgrijs en lichtgeel.
 • Er komt nieuwe verlichting in het gehele gebied. Deze is aanvullend op de bestaande en nieuwe verlichting van het Museum Boijmans Van Beuningen en het Depot Boijmans Van Beuningen.

Waterberging:

 • De twee vijvers van het Nieuwe Instituut worden aangepakt. Onder de vijvers komt een opslagsysteem voor regenwater. Samen met een nieuwe vijverbodem en zuiverende waterplanten wordt het water schoner, waardoor er meer flora en fauna ontstaat.
 • Om wildplassen te voorkomen en het gebied voor te bereiden op een toename van bezoekers, komt er in de nieuwe inrichting een openbaar toilet bij de entree van de Jongkindstraat.

Hoe is dit ontwerp tot stand gekomen?

Het Landschapsarchitectenbureau Gustafson Porter heeft na een selectieprocedure eind 2014 de opdracht gekregen een visie voor de buitenruimte van het Museumpark en omgeving te maken. De opdracht was het gebied beter te verbinden met de omgeving, betere routes in het Museumpark en het vergroenen van de omgeving. De visie laat zien dat een sterke vergroening mogelijk is, en dat het gebied hierdoor ook prettiger en aantrekkelijker wordt voor bezoekers en buurtbewoners.

Ambities gebiedsvisie Hoboken

Het Museumpark en de directe omgeving liggen in Hoboken. In de Gebiedsvisie Hoboken 2030 is de ambitie voor de buitenruimten in Hoboken als volgt omschreven: mooie, veilige en inspirerende buitenruimten als visitekaartje van Hoboken, alle instellingen in Hoboken en daarmee ook voor de binnenstad.

Aansluiting op het toegangsplein van het Depot

In het Museumpark wordt ook het Depot Boijmans Van Beuningen gebouwd. Naar verwachting gaat het depot in september 2021 open. Rondom het gebouw komt een toegangsplein dat het 'voorportaal' wordt genoemd. Het depot en het voorportaal zijn ontworpen door het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Al in een vroeg stadium van het ontwerp is de samenwerking tussen Gustafson Porter en MVRDV gezocht om beide ontwerpen goed op elkaar aan te laten sluiten.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over de nieuwe inrichting van het Museumpark? Of wilt u de artist impressions in hoge resolutie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar de projectgroep.