Belastingen
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 06-08-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/belastingen/
Ga naar de hoofdinhoud

Tarieven belastingen en heffingen

Alle tarieven van de belastingen en heffingen van gemeente Rotterdam.

Kwijtschelding aanvragen

Als u weinig geld heeft dan kunt u misschien voor een aantal belastingen kwijtschelding aanvragen.

Uw aanslag betalen

Betaal uw aanslag op tijd om extra invorderingskosten te voorkomen.

Bezwaar maken tegen uw aanslag

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een aanslag gemeentelijke belastingen of heffingen.

Executieverkopen

Als iemand de gemeentelijke belastingen niet betaalt, kunnen er spullen in beslag worden genomen door gemeente Rotterdam. Bekijk onze executieverkopen.